Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Indikaattorit (valikoima):
Ensimmäinen - Nimikirjauksen muoto
0 - Nimen osien järjestys käänteinen (Kokouksen nimi alkaa henkilönnimellä, joka esitetään käänteisessä järjestyksessä sukunimi ensin)
1 - Hallintoalueen nimi (HUOM! Käytetään julkishallinnollisissa yhteisöissä, mikäli a-osakenttään merkitään hallintoalueen nimi perusmuodossa)
2 - Nimen osien järjestys suora

Osakentät (valikoima):
‡a - Kokouksen tai hallintoalueen nimi (ET) RDA 11.2.2 Yhteisön ensisijainen nimi YDINELEMENTTI
‡c - Kokouksen paikka (T) RDA 11.3 Yhteisöön liittyvä paikka YDINELEMENTTI silloin, kun kyseessä on konferenssi tms.
‡d - Kokouksen aika (T) RDA 11.4 Yhteisöön liittyvä ajankohta YDINELEMENTTI silloin, kun kyseessä on konferenssi tms.
‡e - Alayksikkö (T) RDA 11.5 Yhteisöön liittyvä laitos YDINELEMENTTI silloin, kun kyseessä on konferenssi tms. ja jos laitoksen nimi identifioi konferenssin tms. paremmin kuin paikannimi tai -nimet. Myös silloin, jos paikannimi tai -nimet eivät ole tiedossa eikä niitä voida helposti varmistaa.
‡n - Kokouksen numero tai muu numerointitieto (T) RDA 11.6 Konferenssin tms. numero YDINELEMENTTI
‡0 - Auktoriteettitietueen kontrollinumero tai standardinumero (HUOM! Osakenttää ei ole formaatissa, kontrollinumero tuotetaan automaattisesti Asteri-kuvailuympäristössä. Osakenttää ei saa poistaa, eikä kontrollinumeroa saa muokata.)

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

Osakenttäjärjestys: ‡a Kokouksen nimi. ‡e Alayksikkö ‡n (Kokouksen järjestysnumero. : ‡d Aika : ‡c Paikka) ‡0 Auktoriteettitietueen kontrollinumero
Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

StatuscolourYellowtitleYhteisö‡a - Kokouksen tai hallintoalueen nimi (ET)
RDA 11.2.2 Yhteisön ensisijainen nimi YDINELEMENTTI
RDA 11.13.1 Yhteisön auktorisoitu hakutieto
‡e - Alayksikkö (T)
RDA 11.7 Muu yhteisöön liittyvä määrite YDINELEMENTTI sellaisille yhteisöille, joiden nimestä ei käy ilmi, että kyseessä on yhteisö. Myös silloin, kun tarvitaan erottamaan samannimiset yhteisöt toisistaan.111-kenttään kuvaillaan kokouksia, konferensseja, nimettyjä ja yksittäisiä tai toistuvia tapahtumia kuten urheilukilpailuja, festivaaleja, messuja, näyttelyitä ja muita vastaavia tapahtumia.
Kokousten, konferenssien tms. tapahtumien ensisijaisen nimen valinnassa ja auktorisoidun hakutiedon muodostamisessa noudatetaan suurelta osin yhteisöjä koskevia ohjeita (RDA 11).

(star) HUOM! Jos yhteisö järjestää kokouksen, jonka nimi on luonteeltaan yleinen (esim. vuosikokous, puoluekokous), kokous merkitään yhteisön alayhteisöksi 110-kenttään.

...

borderColor#ffe6b3
bgColor#ffe6b3

...

5 Yhteisöön liittyvä laitos. YDINELEMENTTI silloin, kun kyseessä on konferenssi tms. ja jos laitoksen nimi identifioi konferenssin tms. paremmin kuin paikannimi tai -nimet. Myös silloin, jos paikannimi tai -nimet eivät ole tiedossa eikä niitä voida helposti varmistaa.

‡n - Kokouksen numero tai muu numerointitieto (T)
RDA 11.6 Konferenssin tms. numero YDINELEMENTTI
Kokouksen tms. tapahtuman numero merkitään arabialaisin numeroin. Konferenssin tms. numero merkitään järjestysnumeroin. (Suomalaisten kirjastojen linjaukset, RDA 11.4.2.3).

‡d - Kokouksen aika (T)
RDA 11.4.2 Konferenssin tms. ajankohta YDINELEMENTTI
Osakenttään merkitään pelkkä vuosiluku.

‡c - Kokouksen paikka (T)
RDA 11.3.2 Konferenssin tms. paikka YDINELEMENTTI
Paikka merkitään mahdollisuuksien mukaan suomeksi.


Status
colourYellow
titleYhteisö

RDA 11.2.2 Yhteisön ensisijainen nimi. YDINELEMENTTI
RDA 11.13.1 Yhteisön auktorisoitu hakutieto
RDA 11.7 Muu yhteisöön liittyvä määrite. YDINELEMENTTI sellaisille yhteisöille, joiden nimestä ei käy ilmi, että kyseessä on yhteisö. Myös silloin, kun tarvitaan erottamaan samannimiset yhteisöt toisistaan.

111-kenttään kuvaillaan kokouksia, konferensseja, nimettyjä ja yksittäisiä tai toistuvia tapahtumia kuten urheilukilpailuja, festivaaleja, messuja, näyttelyitä ja muita vastaavia tapahtumia.

Kokousten, konferenssien tms. tapahtumien ensisijaisen nimen valinnassa ja auktorisoidun hakutiedon muodostamisessa noudatetaan suurelta osin yhteisöjä koskevia ohjeita (RDA 11).

(star) HUOM! Jos yhteisö järjestää kokouksen, jonka nimi on luonteeltaan yleinen (esim. vuosikokous, puoluekokous), kokous merkitään yhteisön alayhteisöksi 110-kenttään.

Panel
borderColor#ffe6b3
bgColor#ffe6b3
110 2# ‡a Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö. ‡b Edustajakokous
(Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön edustajakokous)

110 2# ‡a Porotilamatkailu (yhdistys). ‡b Vuosikokous ‡d (2015 : ‡c Salla, Suomi)
(Porotilamatkailu-yhdistyksen vuosikokous)

MUTTA
Kansainvälisen työjärjestön järjestämä erisniminen konferenssi:
111 2# ‡a ILOn kansainvälinen työkonferenssi
410 2# ‡a International Labour Organization. ‡b International Labour Conference
410 2# ‡a Kansainvälinen työjärjestö. ‡b Kansainvälinen työkonferenssi
(Itse järjestön auktorisoitu muoto: 110 2# ‡a Kansainvälinen työjärjestö)

Toistuvat kokoukset, konferenssisarjat tms. toistuvat tapahtumat

Yleensä auktorisoidaan toistuvan kokouksen tai tapahtuman nimi, josta jätetään pois järjestysnumeroa, kokoontumisvuotta tms. koskevat tiedot (RDA 11.2.2.11).


111 2# ‡a Pohjoiskalottikonferenssi

(EI 19. Pohjoiskalottikonferenssi 30.8.-1.9.1996)

 

111 2# ‡a Kielitieteen päivät

(EI XXVIII kielitieteen päivät Jyväskylä 17.-19.5.2001)


Toistuva kokous tai konferenssisarja merkitään siinä muodossa, missä se esiintyy kokoukseen liittyvissä aineistoissa. Jos kokouksen nimestä esiintyy eri muotoja, valitaan ensisijaisissa tiedonlähteissä useimmiten esiintyvä nimi.


Tip
titleMUISTA (RDA)

1) Jos yhteisön nimi esiintyy eri kielillä, valitaan ensisijaiseksi nimeksi yhteisön virallisen kielen mukainen muoto.

2) Jos virallisia kieliä on useita ja yksi niistä on kuvailevan yhteisön käyttämä kuvailun kieli, valitaan sen mukainen muoto ensisijaiseksi nimeksi.

3) Jos yhteisön virallisia kieliä on useita ja mikään yhteisön virallisista kielistä ei ole kuvailevan yhteisön käyttämä kuvailun kieli tai yhteisön virallista kieltä ei tiedetä silloin: valitaan ensisijaiseksi nimeksi sen kielen mukainen muoto, jota on eniten käytetty yhteisöön liittyvissä aineistoissa.Panel
borderColor#ffe6b3
bgColor#ffe6b3

esimerkit

...