Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

‡2 - Termin lähde (ET)

‡2 mts . Termejä ollaan lisäämässä Metatietosanastoon (27.9.2021(Huomautus saavutettavuudesta)

Esimerkkejä:

341 0# ‡a kuuloon perustuva ‡b tekstitys kuulovammaisille ‡2 mts
341 0# ‡a näköön perustuva ‡d kuvailutulkkaus ‡2 mts
Videotallenne, jossa kaksi 341 kenttää.

...