Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

RDA-linjauspalaverissa sovittiin, että Matti mukaan uudestaan palaveriin jossain vaiheessa, puhutaan lisää yhteisistä käytännöistä. Miten prosessi tosiasiassa kulkee? Onko ehdotusjärjestelmää olemassa vai käyttääkö kirjastokenttä vain palaute -lomaketta? Miten vastavuoroisuus toimii KUMEAlta Metatietosanastoon ja toisin päin? Onko olemassa Metatietosanasto -ryhmää, keitä siihen kuuluu ja miten ryhmä toimii?

Saavutettavuuteen liittyvät fraasit

Martinin viesti:

Matti ja Satu ehdottavat tällaista ratkaisua ja omasta mielestäni se on hyvä. Työryhmän ehdottamat fraasit olisi hyvä löytyä samasta kohdasta Metatietosanastossa.

RDA registry: "saavutettavuussisältö"  = "has accessibility content" http://www.rdaregistry.info/Elements/m/#P30452

 Olisiko fraasien uusi yläkäsite (Satu ehdottaa, minä kannatan) Huomautus saavutettavuudesta

 • Minkä alle tämä tulisi? Ekspressio? vai Manifestaatio?
 • Nyt esim. selkokielinen on ekspression alla (Huomautus kielistä)

  

Tässä taas ehdotetut fraasit. Jotkut näistä ovat jo Metatietosanastossa, mutta niiden paikka siirretään sovitun mukaisesti. Yksi fraasi muutetaan ehdotuksen mukaisesti.

 • tekstiin perustuva
 • näköön perustuva
 • kuuloon perustuva 
 • tuntoaistiin perustuva 
 • tekstitys kuulovammaisille
  • (NYT: yläkäsite teksti jonka yläkäsite huomautus kielestä)
 • tekstiversio
 • tekstivastine 
 • selkokielinen
  • (NYT: yläkäsite huomautus kielestä)
 • viittomakieli
 • kuvailu näkövammaisille
  • (NYT: yläkäsite teksti jonka yläkäsite huomautus kielestä)
  • Muutosehdotus: kuvailu näkövammaisille → kuvailutulkkaus
 • pistekirjoitus
 • kohokuva
  • (NYT: yläkäsite Taktiilin merkkijärjestelmän tyyppi)

HUOM! Metatietosanastossa myös kohokuva (yläkäsite Kuvasisältö) Päällekkäisyys olisi hyvä korjata, voiko ohjaustermi reliefi olla varsinainen termi?

Jos Kumeassa hyväksytään tämä, niin viedään ne Metatietosanaston ehdotussivustolle, jonka pohjalta Matti tekee muutokset Metatietosanaston kehittäminen

Sadulta lisäys:

Lisäksi tarvittaisiin vielä 532-kentän fraasit. Niiden paikka metatietosanastossa voi varmaankin olla sama. Eli nämä siis kyseessä:

 • tekstiä ja ääntä sisältävä e-kirja
 • Luetus-kirja
 • Luetaan yhdessä -kirja
 • vaatii kuuntelulaitteen
 • vaatii kuunteluohjelman 
 • vaatii lukuohjelman 
 • viittomakieli kuva kuvassa –tilassa
 • navigointi sisällysluettelon avulla
 • navigointi hakemiston avulla
 • synkronoitu ääni
 • mukana äänitehosteita
 • mukana musiikki
 • pistetiheys: tiheää harvalla
 • pistetiheys: harvaa harvalla
 • sisältää pistetekstin lisäksi painetun tekstin
 • äänikirjalle on saatavissa kuvaliite (ei pelkästään saavutettavuuteen liittyvä ominaisuus, joten käyttö kentässä 500)

10. Uuden RDA:n linjaukset

Kappaleen linjauksissa: Uuden RDA:n linjaukset - Kappale Kappaleen saatavuuden rajoitukset kohdassa: "Metatietosanastossa "käytettävissä lisenssin hankkineiden organisaatioiden verkossa". Esim. e-kirjoissa kuitenkin käytetty ilmaisua "Käytettävissä lisenssin hankkineissa organisaatioissa."

Käydään läpi jonkin tulevan palaverin yhteydessä tarkemmin. Fraasia korjattava.

Kappaleen linjaukset käytävä vielä läpi.

11. Kirjastojen kysymyksiä

...