Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Pääsäännön mukaan teoksen hakutietona on teoksen tekijä, tapauskohtaisesti tämä tarkoittaa joko teoksen ainoaa, päävastuullista tai ensimmäiseksi merkittyä henkilöä, sukua tai yhteisöä. Niissä tapauksissa kun teoksella ei ole päävastuullista tekijää, hakutiedoksi valitaan teoksen ensisijainen nimeke. Seuraavaksi esitellään muutamia esimerkkejä erikoistapauksista hakutiedon valinnassa.

Mukaelmat - sarjakuvaversiot, lastenversiot, selkokieliset versiot

Jos aiemmin ilmestyneen teoksen muokkaaminen muuttaa alkuperäisen teoksen sisältöä tai luonnetta oleellisesti, niin katsotaan, että tuloksena syntyy uusi teos ja silloin muokkaamisesta vastuussa olevaa toimijaa pidetään uuden teoksen tekijänä. RDA 6.27.1.5

...