Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Anchor
344
344
344 – Äänen ominaisuudet (T), Manifestaatio

RDA 3.16
Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)
Vaihtoehdot:

344‡a: analoginen / digitaalinen
344‡b: magneettinen / magneto-optinen / optinen
344‡g: mono, stereo, kvadrofoninen, surround
344‡h: CCIR-standardi, CX, dbx, Dolby, Dolby A, Dolby B, Dolby C, LPCM, NAB-standardi

Elokuvilla yleensä jokin näistä:

344 _ _ ‡a digitaalinen ‡b optinen ‡g stereo
344 _ _ ‡a
digitaalinen ‡b optinen ‡g stereo ‡g mono
344 _ _ ‡a
digitaalinen ‡b optinen ‡g surround
344 _ _ ‡a
digitaalinen ‡b optinen ‡g surround ‡h Dolby
344 _ _ ‡a
digitaalinen ‡b optinen ‡g surround ‡h Dolby digital 5.1                

Anchor
345
345
345 – Liikkuvan kuvan heijastamisominaisuudet (T), manifestaatio

RDA 3.17.2 Esitysformaatti
Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)
Ei loppupistettä

kenttää 345 käytetään vain valkokangaselokuvien kuvailussa, ei DVD- tai Blu-ray-levyjen kuvailussa (OLAC, s. 108)

Anchor
346
346
346 – Videotallenteen ominaisuudet, Manifestaatio

RDA 3.18.2 Videoformaatti
Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)
Ei loppupistettä

Osakenttää ‡a (8 mm, Beta, Betacam, Betacam SP, CED, C-formaatti, D-2, EIAJ, Hi-8 mm, M-II, optinen levy, Quadruplex, Super-VHS, U-matic, VHS) tai osakenttää ‡b (tarkemmat tiedot: HDTV, NTSC, PAL, SECAM,) käytetään vain, mikäli ne ovat tarpeen tunnistamisen tai valinnan vuoksi

Anchor
347
347
347 – Digitaalisen tiedoston ominaisuudet (T), Manifestaatio

RDA 3.19.2 Tiedostotyyppi, 3.19.3.3 Koodausmuodon merkitseminen
Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)
Ei loppupistettä

Tiedostotyypit Metatietosanastossa: videotiedosto
Jos käyttää kenttää 347, niin 300-kenttään laitetaan vain ”videolevy”

Yleensä videotallenteilla: ‡a: videotiedosto, ‡b Blu-ray tai DVD video


347 _ _ ‡a videotiedosto ‡b DVD video ‡e alue 2

347 _ _ ‡a videotiedosto ‡b Blu-ray


DVD-levyjen aluekoodit, katso WikipediaBlu-ray aluekoodit, katso Wikipedia


Anchor
380
380
380 – Teoksen muoto (T)

RDA 6.3 Teoksen muoto
Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)
Ei loppupistettä

Kenttää ei käytetä manifestaation kuvailussa. Teoksen muoto merkitään osaksi teoksen ensisijaista nimekettä kenttään 130 (tai 240).

Metatietosanastossa teoksen muototermit: Teos >  Teoksen muoto

Esim. elokuva, näytelmä, televisio-ohjelma

380 _ _ ‡a televisio-ohjelma

380 _ _ ‡a elokuva

Anchor
388
388
388 – Luomisaika (T)

Teoksen tai ekspression (mukaan lukien kokoomateokset) tai kokoomateokseen sisältyvien teosten tai ekspressioiden luomis- tai syntyaika. Elokuvissa käytetään tuotantovuosikymmentä ajan merkitsemiseen.

1. indikaattori

 • _ tieto puuttuu
 • 1 Teoksen luomisaika
 • Kokoomateoksen luomisaika

2. indikaattori määrittelemätön (_)

388 2 _ ‡a 1950-luku ‡2 yso/fin

Muut kuvattavaan aineistoon liittyvät ajankohdat, katso Vuosien merkitseminen videotallenteissa.

Anchor
490
490
490 – Sarjamerkintö ei lisäkirjausmuodossa (T) – Ydinelementti

RDA 2.12.2 Sarjan päänimeke
1. indikaattori

 • 0, jos ei ole 830-kenttää
 • 1, jos sarjan nimestä tehdään lisäkirjaus kenttään 830

2. indikaattori määrittelemätön (_)
Ei loppupistettä

Sarjan nimi jäljennetään siinä muodossa kuin se on aineistossa, myös artikkelit laitetaan

Myös numerointi siten kuin se on aineistossa (katso tarkemmat ohjeet: Sovellusohje)

 • 830-kentässä on sarjan nimen auktorisoitu muoto
 • elokuvissa ei yleensä ole 830-kenttää, sillä yleensä kyseessä on jakajan oma sarja

490 0 _ ‡a Fennada klassikko

490 0 _ ‡a Rakkautta & anarkiaa ; ‡v DVD283


5XX – Huomautukset

Kieli: Huomautusten kieli on suomen kieli (RDA 1.4), mikäli kuvailun kieli on suomi (040‡b fin), suorat sitaatit voidaan laittaa lähteen kielellä lainausmerkkeihin.

Huomautukset eivät ole ydinelementtejä lukuun ottamatta kenttää 505 (kokoomateoksissa) ja 546-kenttää, joka on lisäydinelementti (SKL).

Lista DVD-/Blu-ray-levyhin liittyvistä huomautuksista ISBD-järjestyksessä. Kaikki huomautukset eivät kuulu 5XX-kenttiin. (OLAC, sivu 131)

RDAKuvausMARC-kenttä
 3.20

Järjestelmävaatimukset

538

2.17.2

Huomautukset nimekkeestä

500

2.3.6

Varianttinimeke

246

7.2

Huomautukset sisällöstä

500, 520

7.11

Huomautus tapahtuman ajasta ja paikasta

518

7.21

Musiikin esityskokoonpano

500

7.12

Sisällön kieli

546

7.14

Esteettömyys (esim. kuulo- ja näkövammaiset)

546

7.16

Täydentävä sisältö

504, 500

2.17.3

Huomautus vastuullisuudesta

505, 500

7.23

Esittäjä, kertoja ja/tai juontaja

511

7.24

Taiteelliseen ja/tai tekniseen tuotantoon osallistujat

508

2.17.4

Huomautus painoksesta

500

6.7

Teoksen historia (painos ja historia)

500, 534 Suomessa

25.1

Viittauksen kohteena oleva teos

505, 500, 77X, 501

26.1

Viittauksen kohteena oleva ekspressio

500, 77X

27.1

Viittauksen kohteena oleva manifestaatio

500,53X, 77X

2.17.6

Huomautus tuotantotiedosta

500

2.17.7

Huomautus julkaisutiedosta

500

2.17.8

Huomautus jakelutiedosta

500

2.17.10

Huomautus copyright-tiedosta

500

3.21.2

Huomautus manifestaation laajuudesta

500

3.6

Pohjamateriaali

340‡a

7.17

Värillisyys

300‡b

3.16

Äänen ominaisuudet

300‡b

7.19

Kuvasuhde

500

3.18

Videon ominaisuudet

346‡b

3.19

Digitaalisen tiedoston ominaisuudet

347‡b

2.17.11

Huomautus sarjatiedosta

500

2.15

Manifestaation tunniste

020, 024, 028

7.22

Kesto

300‡a, 505, 500

 7.10

Yhteenveto sisällöstä

520

4.4

Saatavuuden rajoitukset

506

4.5

Käyttöehdot

540

7.7

Kohderyhmä

521

3.22

Kappalekohtainen tallenteen ominaisuus

562, 590

7.28

Palkinto

586

7.9

Tieto väitöskirjasta tai muusta akateemisesta opinnäytteestä

502

2.17.13Huomautus manifestaation kuvailun perustana käytetystä numerosta, osasta tai versiosta588

Anchor
500
500
500 – Yleiset huomautukset (T)

RDA 2.17.3 Huomautus nimekkeestä, 2.17.2 Huomautus vastuullisuudesta, 25.1 Viittauksen kohteena oleva teos, 26.1 Viittauksen kohteena oleva ekspressio
Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)
Loppupiste merkitään.


Elokuva perustuu johonkin kirjaan, sarjakuvaan tms.

RDA J.3 Suhteen määritteet ekspressioille; Metatietosanasto

 • Kenttää ei välttämättä tarvita, jos tekee 700-kenttään rakenteistetun viittauksen; 700-kenttää suositellaan käytettäväksi.

500 _ _ ‡a Perustuu vapaasti Julie Marohin sarjakuvaan Le bleu est une couleur chaude.

>        muista myös 655-kenttään asiasana filmatisoinnista ja 700-kenttään lisäkirjaus teoksesta, johon filmatisointi perustuu:

700 1 _ ‡i Elokuvaversion perustana (teos): ‡a Maroh, Julia. ‡t Bleu est une couleur chaude.
(Huom. ei artikkelia ”Le”, koska ei ohitusindikaattoreita)

Kuvasuhde, katso Wikipedia,

 • Liikkuvan kuvan leveyden suhde korkeuteen.
 • Kuvasuhde  ei ole ydinelementti
 • Käytettävät termit:
  • full screen
  • wide screen
  • yhdistelmä  (jos tallenteessa on useita kuvasuhteita)
 • Lisäksi merkitään numeerinen suhde standardimuodossa, mikäli se tiedetään.

500 _ _ ‡a Wide screen (16:9)

Anchor
505
505
505 – Huomautus sisällön rakenteesta (T) – Ydinelementti

RDA 25.1 Viittauksen kohteena oleva teos
1. indikaattorin arvo

 • 0 = sisältö, 1= puutteellinen sisältö, 2 = osittainen sisältö, 8 = vakionäyttöä ei muodosteta
 • 1. indikaattorina suositellaan käytettäväksi 8 (ei vakionäyttöä), jos kenttään laittaa vain lisämateriaalin nimet.

2. indikaattori

 • Arvo # = perustaso (on osakenttä ‡a, myös ‡u voi  olla). ISBD-välimerkitys, mutta eri otsikoiden välissä merkki ” -- ”
 • Arvo 0 = paranneltu taso (on osakentät g, t ja r)

Loppupiste merkitään.

Ydinelementti: Kokoomateoksen sisältämien teosten nimekkeet merkitään.
Kenttään merkitään määrämuotoisia tietoja teoksen sisällöstä: nimekkeitä, vastuullisuusmerkintöjä, osan numeroita, sisällysluettelo, merkittävät osakokonaisuudet jne.
Yleishuomautukset sisällöstä merkitään kenttään 520 (Huomautus sisällöstä, tiivistelmä tms.) tai joissain tapauksissa kenttään 500 (Yleinen huomautus).
Lisämateriaalin otsikot kopioidaan siinä muodossa kuin ne ovat julkaisussa.

505 8 _ ‡a Lisämateriaali: Inside Jobs : the making of Steve Jobs -- Feature commentary with director Danny Boyle -- Feature commentary with writer Aaron Sorkin and editor Elliot Graham.

505 2 0 ‡g Levy 1:‡t Lisämateriaalin nimi / ‡r Vastuullisuusmerkintö.
505 2 0 ‡g Levy 2:‡t Lisämateriaalin nimi / ‡r Vastuullisuusmerkintö.
(Paketti, jossa kaksi levyä ja niiden sisällöstä tehdään tarkempi kuvaus, 2. indikaattorin arvo 0, paranneltu taso)

Anchor
506
506
506 – Huomautus pääsyrajoituksista : ikärajat (T)

RDA 4.4, 4.4.1. Saatavuus
1. indikaattori 0 = ei rajoituksia, 1 = on rajoituksia
2. indikaattori tyhjä
Loppupiste merkitään.

Kaikki aineiston saatavuutta koskevat rajoitukset merkitään niin tarkasti kuin mahdollista. Myös rajoituksen luonne ja kesto merkitään
Kotelon irtopäällyksessä saattaa olla vanhentunut ikäraja; ikärajan voi tarkastaa MEKU:n sivuilta, Ikärajahaku

Katso myös kenttä 049, jossa saatavuutta koskeva tieto on konelukuisena lainausjärjestelmää varten.

506 1 _ ‡a Kielletty alle 18-vuotiailta.
506 0 _ ‡a Sallittu kaikenikäisille.

Anchor
508
508
508 – Huomautus tuotantoon osallistujista (T)

RDA 2.17.3 Huomautus tuotantoon osallistujista
Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)
Loppupiste merkitään.

Tähän kenttään muut tuotantoon osallistuneet tekijät kuin esiintyjät (511-kenttä) tai 245‡c-kentässä mainitut.

508 _ _ ‡a Musiikki: Michael Fishbein ; kuvaus: George Mo.

Anchor
511
511
511 – Huomautus osallistujista tai esittäjistä (T)

RDA 2.17.3 Huomautus vastuullisuudesta
1. indikaattori vakionäyttöindikaattori: yleensä 0  = vakionäyttöä ei muodosteta ; arvo 1 = vakionäyttöteksti ”Rooleissa”
2. indikaattori tyhjä
Loppupiste merkitään.

Kenttään kirjataan yleensä vain pääosien esittäjät.

511 0 _ ‡a Pääosissa: Kati Outinen, Elena Leeve, Esko Salminen, Laura Birn, Miroslav Etzler, Krystof Hádek.

Ääninäyttelijät
 • Ääninäyttelijöistä voidaan tehdä  511-kentät
  • ensin suomenkieliset, jos on mainittu
  • sitten toiseen toistumaan englanninkieliset näyttelijät, etenkin jos ovat kuuluisia
  • 700-kenttää ei tarvitse tehdä ääninäyttelijöistä
  • Mikäli tekee rakenteistetut 700-kentät näyttelijöistä, huomautuskenttää ei välttämättä tarvita

511 0 _ ‡a Suomenkieliset äänet: Aku Hirviniemi, Antti Litja, Krista Kosonen, Pertti Koivula, Veeti Kallio, Maria Lund, Antti Reini, Tom Pöysti ja muita.

Anchor
518
518
518 – Huomautus tapahtuman ajasta tai paikasta (T)

Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)

Loppupiste merkitään.

‡a-osakenttä-osakenttä - Huomautus tapahtuman ajasta ja paikasta (ET)
‡d-osakenttä - Tapahtuman aika (T)
‡o-osakenttä - Lisätieto (T)
‡p-osakenttä - Tapahtuman paikka (T)
‡0-osakenttä - Auktoriteettitietueen kontrollinumero (T), katso Kontrolliosakentät
‡1-osakenttä - Reaalimaailman kohteen tunniste (T), katso Kontrolliosakentät
‡2-osakenttä - Termin lähde (T), koodi otetaan listalta, katso Subject Heading and Term Source Codes
‡3-osakenttä - Aineiston osa, jota tiedot koskevat (ET)
‡6-osakenttä - Linkitys (ET), katso Kontrolliosakentät
‡8-osakenttä - Linkki- ja järjestysnumero (T), katso Kontrolliosakentät

Tapahtuman aika ja paikka tekstimuodossa tallennettuna. Aika tallennetaan myös koodimuodossa kenttään 033. Äänityspaikka ilmoitetaan perusmuodossa paikkakunnan ja äänityspaikan tarkkuudella. Mikäli äänityspaikkakuntaa ei ole mainittu aineistossa, se pyritään selvittämään.
Kentässä käytetään joko otsikkoa Äänitys: (äänitteistä) tai Taltiointi: (videotallenteista). Lisäksi voidaan käyttää huomautuksia konserttitaltiointilivetaltiointistudiolivetaltiointiradiolähetys tai lisä-äänitykset. Jos huomautus koskee ainoastaan aineiston osaa, osakentässä 3 tarkennetaan, mistä osasta on kyse.
Ensisijaisena tiedonlähteenä käytetään aineistoa, mutta tieto voidaan tarvittaessa ottaa myös aineiston ulkopuolelta. Kentässä ei käytetä hakasulkuja.


033 ja 518-kenttiä käytetään, kun tallenteella on videoitu esitys (tanssi, teatteri, konsertti).

033 2 0 ‡a197601--‡a197606--
518 _ _ ‡o
Taltiointi: ‡p Rooma, Venetsia‡d 1976 tammi-kesäkuu.

Tallenteisiin liittyvistä vuosiluvuista lisää kappaleessa Vuosien merkitseminen videotallenteissa.

Anchor
534
534
534 – Huomautus alkuperäisversiosta (T)

Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)
Loppupiste merkitään.

Elokuvan alkuperäiseen julkaisemiseen tai televisio-ohjelman ensimmäiseen esittämiseen liittyviä tietoja tallennetaan kenttään 534.

Huomautus elokuvan alkuperäisestä julkaisuajankohdasta. 

534 _ _ ‡p Alun perin julkaistu: ‡c Republic Pictures, 1950. (tuotantoyhtiötä ei tarvitse välttämättä laittaa, sillä se on jo 245 ja 710-kentissä)
534 _ _ ‡p Alun perin julkaistu: ‡c 1932-1940.

Tallenteisiin liittyvistä vuosiluvuista lisää kappaleessa Vuosien merkitseminen videotallenteissa.

Katso myös tuotantoyhtiöstä lisätietoja luvussa Tuotantoyhtiöiden valinta ja merkitseminen kuvailuun (kentät 245/534/710).

Anchor
538
538
538 – Huomautus järjestelmävaatimuksista (T)

RDA 3.20 Laitteisto- tai järjestelmävaatimukset
Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)
Loppupiste merkitään.

538 _ _ ‡a Blu-ray 3D -katselua varten tarvitaan 3D-TV ja 3D Blu-ray -soitin, 3D-lasit ja HMDI 1.4 -kaapeli.

538 _ _ ‡a 4K Ultra HD Blu-ray -tiedostoja toistava laite.

Anchor
540
540
540 – Huomautus käytön ja kopioinnin ehdoista (T) : lainaus- ja esitysoikeudet

RDA 4.5 , 4.5.1.3 Käyttöehtojen merkitseminen
Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)
Loppupiste merkitään.

Kaikki aineiston käyttöön liittyvät ehdot merkitään niin tarkasti kuin mahdollista. Myös käyttöehtojen luonne ja kesto merkitään.

540 _ _ ‡a Esitys- ja lainausoikeus.

540 _ _ ‡a Julkinen esitysoikeus kirjastossa.

Anchor
546
546
546 – Huomautus kielistä (T) – Lisäydinelementti (SKL)

RDA 6.11 Ekspression kieli, 7.12 Sisällön kieli, 7.14 Esteettömyys
Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)
Loppupiste merkitään.
Suomalaisten kirjastojen linjaus: Lisäydinelementti ; RDA 7.12.1.3 Sisällön kielen merkitseminen

Kielten nimet perusmuodossa

Myös tieto aineiston soveltuvuudesta näkö- ja kuulovammaisille on hyvä merkitä, katso Yleisten kirjastojen saavutettavuussuositus, sivu 12.

Ääniraita : kielten nimet perusmuodossa ; tekstitys: kielten nimet perusmuodossa. 
(warning)   Ääniraidan kielien ja tekstityksen välissä välimerkkiyhdistelmä: tyhjämerkki, puolipiste, tyhjämerkki ( ; )

Kielimerkintöjen lähde merkitään kenttään 588.


Käytettäviä fraaseja

Fraaseja Metatietosanastossa

 • Ääniraita: englanti …
 • Vaihtoehtoiset ääniraidat: englanti, ranska, …
 • Kuvailu näkövammaisille: suomi, ...
 • Elokuvassa puhutut kielet: saksa, ranska ...
 • Tekstitys: suomi, ruotsi …
 • Tekstitys kuulovammaisille: suomi, ...

546 _ _ ‡a Ääniraita: englanti ; tekstitys: suomi, ruotsi, tanska, norja.
588 ## ‡a Kielimerkinnöt kannesta.

Jos ääniraitoja on monta: Vaihtoehtoiset ääniraidat:

546 _ _ ‡a Vaihtoehtoiset ääniraidat: englanti, suomi, ruotsi; kuvailu näkövammaisille: suomi ; tekstitys: suomi, ruotsi;  tekstitys kuulovammaisille: englanti.

Jos elokuvassa puhutaan useita kieliä:

546 _ _ ‡a Elokuvassa puhutut kielet: englanti, ranska, venäjä, tsetseeni ; tekstitys: suomi, ruotsi, tanska, norja.

Mykkäelokuvat:
 • 300-kentässä äänellinen tai mykkä osoittamaan ääniraidan olemassaoloa tai sen puuttumista ja asiasana mykkäelokuvat
 • Välitekstitysten kielen voi mainita

008       35-37 zxx
041 1 _ ‡i eng ‡i fin ‡i swe ‡h eng

546 _ _ ‡a Mykkäelokuva, välitekstien kieli: suomi, ruotsi, englanti.

Combot

Comboissa 041 kenttään merkitään molempien levyjen kaikki kielet ja 546 kentän huomautuksessa eritellään, mitä kullakin levyllä on. Kenttä 546 voidaan toistaa ja tarvittaessa käytetään osakenttää ‡3 erottelemaan eri levyjen tiedot.

041 1 _ ‡a eng ‡a cze ‡a fre ‡a pol ‡a rus ‡a ita ‡a ger ‡a spa ‡a jpn ‡j fin ‡j swe ‡j nor ‡j dan ‡j eng ‡j chi ‡j cze ‡j dut ‡j fre ‡j gre ‡j kor ‡j pol ‡j rom ‡j ita ‡j ger ‡j spa ‡j jpn ‡j ice ‡j por ‡p eng ‡h eng
546 _ _ ‡3 Blu ray-videolevy (4K Ultra HD) ‡a Vaihtoehtoiset ääniraidat: englanti, tsekki, ranska, puola, venäjä ; tekstitys: suomi, ruotsi, norja, tanska, kiina, tsekki, hollanti, ranska, kreikka, korea, puola, romania; tekstitys kuulovammaisille: englanti.
546 _ _ ‡3 Blu ray-videolevy ‡a Vaihtoehtoiset ääniraidat: englanti, ranska, italia, saksa, espanja, japani ; tekstitys: suomi, ruotsi, norja, tanska, kiina, ranska, italia, saksa, espanja, japani, hollanti, islanti, korea, portugali; tekstitys kuulovammaisille: englanti.

Anchor
588
588
588 – Huomautus kuvailun perustasta (T)

RDA 2.17.13 Huomaus manifestaation kuvailun perustana käytetystä numerosta, osasta tai versiosta
Indikaattoreiden arvo:

1. Indikaattori:

 • # - Tieto puuttuu
 • 0 - Kuvailun lähde
 • 1 - Viimeisin tarkasteltu numero

2. indikaattorin arvo Määrittelemätön '_'
Loppupiste merkitään (kenttää ei mainita MARC 21 –formaatin Loppupisteet-luettelossa, mutta on RDA-sovellusohjeessa)

Kielimerkintöjen lähde merkitään kenttään 588.

588 ## ‡a Kielimerkinnöt kannesta.

Mikäli käytät lähteenä jotain muuta kuin elokuvan alkutekstejä, tee siitä huomautus tähän kenttään

588 0 _ ‡a Suomenkielinen nimeke levystä.

588 0 _ ‡a Nimeke kannesta.

Jos teet huomautuksen sekä kielimerkintöjen että nimekkeen lähteestä, niin tee molemmista omat kenttätoistumansa, jotta esimerkiksi mahdolliset fraasien muutokset olisi helppo kohdentaa.

588 0# ‡a Nimeke kannesta.
588 0# ‡a Kielimerkinnöt levyltä.


Anchor
700
700
700 – Lisäkirjaus - Henkilönnimi (T) – Ydinelementti

RDA 9 Henkilöiden identifiointi, 10 Sukujen identifiointi , 11 Yhteisöjen identifiointi , 19 Teokseen liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt , 20 Ekspressioon liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt, 21 Manifestaatioon liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt, 22 Kappaleeseen liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt, J. 3 Suhteen määritteet ekspressioille; Metatietosanasto; toimijoiden suhteet RDAssa 18.5, Liite I Suhteen määritteet, Metatietosanastossa
1. Indikaattori:

 • arvo = 1, jos nimen osien järjestys on käänteinen            700 1 _ ‡a Sukunimi, Etunimi
 • arvo = 0, jos nimen osien järjesty on suora                      700 0 _ ‡a Johannes Paavali.
 • arvo = 3 jos kyseessä on suvun nimi                                700 3 _ ‡a Louekari ‡c suku.

2. indikaattori analyyttisissä kirjauksissa on 2

 • tekijän teos sisältyy luetteloitavaan teokseen

Loppupiste merkitään.

Toimijan suhdetta kuvailtavaan aineistoon ilmaistaan käyttämällä osakenttää ‡e - Funktiotermi (T), (‡4 - Funktiokoodia ei käytetä!)

 • osakenttää ‡e toistetaan, jos henkilön suhdetta aineistoon halutaan kuvailla useammalla suhteen määritteellä.
 • suhteen määritteet merkitään teos/ekspressio/manifestaatio/kappale-järjestyksessä (TEMK / WEMI) eli ensiksi merkitään määritteet, jotka kuvaavat henkilön suhdetta teokseen ja viimeksi määritteet, jotka kuvaavat henkilön suhdetta kappaleeseen. Melindassa voi suhteen määritteeksi olla merkittynä sekä yleisempi että tarkempi määrite. (katso Sovellusohje, kenttä 100‡e ja Funktiot/Roolit/Toimijan suhde RDA-monografiakuvailussa )

Jos henkilön etunimistä käytetään vain alkukirjaimia, tulee niiden väliin tyhjämerkki (katso RDA 8.5.6 Alkukirjaintenja kirjainsanojen kirjoittaminen)

700 1 _ ‡aLovecraft, H. P.,‡e alkuperäisidean luoja.

Osakentässä ‡t – teoksen nimi - ei käytetä artikkelia teoksen nimen alussa, koska ohitusindikaattoria ei ole

700 1 _ ‡i Elokuvaversion perustana (teos): ‡a Laclos, Choderlos de. ‡t Liaisons dangereuses. (teoksen nimi Les liaisons dangereuses)

Toimijoiden kuvailu tietueelle TEMK-järjestyksessä. Järjestys on muotoutunut yleisten kirjastojen käytännön mukaan seuraavaksi:

 1. ohjaaja
 2. kirjailija, jos elokuva perustuu kirjaan
 3. käsikirjoittaja
 4. tuottaja
 5. kuvaaja
 6. säveltäjä
 7. näyttelijä / ääninäyttelijä

700 1 _ ‡a Glatzer, Richard, ‡e ohjaaja, ‡e käsikirjoittaja.
700 1 _ ‡a
Westmoreland, Wash, ‡e ohjaaja.
700 1 _ ‡i
Elokuvaversion perustana (teos): ‡a Genova, Lisa. ‡t Still Alice.
700 1 _ ‡a
Westmoreland, Wash, ‡e käsikirjoittaja.
700 1 _ ‡a
Lutzus, Lex, ‡e tuottaja.
700 1 _ ‡a
Brown, James, ‡e tuottaja.
700 1 _ ‡a
Koffler, Pamela, ‡e tuottaja.
700 1 _ ‡a
Lenoir, Denis, ‡e kuvaaja.
700 1 _ ‡a
Eshkeri, Ilan, ‡e säveltäjä.
700 1 _ ‡a
Moore, Julianne, ‡e näyttelijä.

Anchor
730
730
730 – Lisäkirjaus – Yhtenäistetty nimeke (T)

RDA 6.2.2,
1. Indikaattori: 0-9 ohitettavien merkkien määrä
2. indikaattori:

 • o   # = tieto puuttuu
 • 2 = analyyttinen kirjaus (Lisäkirjauksen mukainen kohde sisältyy bibliografisessa tietueessa kuvailtuun kohteeseen)

Loppupiste merkitään.

730 0 _ ‡i Teoksen perustana (teos): ‡a Surly squirrel (lyhytelokuva : 2005)
(DVD:n elokuva perustuu lyhytelokuvaan Surly squirrel)

730 0 _ ‡i Uusintaproduktion perustana (teos): ‡a Endless love (elokuva : 1981)
(DVD-elokuva Endless love on uusintatuotanto elokuvasta Endless love, jonka nimi Suomessa oli Mieletön rakkaus)

130 0 _ ‡a Lewis (televisio-ohjelma : 2009). ‡n Season 3. ‡k Valikoima.
245 1 0 ‡
a Lewis. ‡n Box 6.
505 0 _ ‡a
Sisältää kolmannen tuotantokauden jaksot: Point of vanishing -- Counter culture blues.
730 _ 2 ‡i Sisältää (teos): ‡a Lewis. ‡p Point of vanishing.
730 _ 2 ‡i Sisältää (teos): ‡a Lewis. ‡p Counter culture blues.
(DVD-paketissa on Lewis-TV-elokuvasarjan 3. tuotantokauden kaksi jaksoa, ei koko tuotantokautta)

730 02 ‡i Sisältää (teos): ‡a Wallace & Gromit, the curse of the were-rabbitt (elokuva: 2005)
246 #3 ‡a Curse of the were-rabbit
(Lisäkirjaus teoksen nimeen liittyvästä lisäkirjauksesta)

Anchor
740
740
740 – Lisäkirjaus – Kontrolloimaton liittyvä/analyyttinen kirjaus (T)

RDA 25.1
1. Indikaattori: 0-9 ohitettavien merkkien määrä
2. indikaattori:

 • # = tieto puuttuu
 • 2 = analyyttinen kirjaus (Lisäkirjauksen mukainen kohde sisältyy bibliografisessa tietueessa kuvailtuun kohteeseen)

Loppupiste merkitään.

Huomaa: Jos kohteeseen liittyvä analyyttinen kirjaus on teoksen ensisijainen nimeke (auktorisoitu), se laitetaan kenttään 730 (katso kenttä 730, esimerkki Lewis)

500 _ _ ‡a Perustuu Gillian Flynnin romaaniin Kiltti tyttö.
700 1 _ ‡i Elokuvaversion perustana (teos): ‡a Flynn, Gillian. ‡t Gone girl.
740 0 _ ‡a Kiltti tyttö.
(Teoksen ensisijainen nimeke on Gone girl, mutta viittaus halutaan tehdä kirjan suomenkielisen ekspression nimestä)

Anchor
856
856
856 – Elekronisen aineiston sijainti ja käyttö (T)

RDA 4.6 Perusohjeet URL-osoitteen merkitsemisestä
URL-osoite
(Uniform Resource Locator) on verkkoaineiston osoite.
URL-osoitteet kattavat kaikki tunnisteet, joiden tarkoitus on osoittaa aineiston saatavuus internetselaimen avulla.

1. Indikaattori:

 • # - Tieto puuttuu
 • 0 – Sähköposti. Yhteys/käyttö tapahtuu Mail Transfer protokollalla (MAILTP).
 • 1 - FTP
 • 2 - Etäpalvelin (Telnet)
 • 3 – Modeemiyhteys. Yhteys/käyttö tapahtuu tavallisen puhelinlinjan kautta.
 • 4 – http. Yhteys/käyttö tapahtuu Hypertext Transfer protokollalla.
 • 7 - Yhteys- tai käyttötapa merkitään osakenttään ‡2

2. indikaattori:

 • # - Tieto puuttuu
 • 0 - Vastaa kuvailun kohdetta.
  Tässä tapauksessa bibliografinen tietue kuvailee samaa elektronista aineistoa, jonka sijainti merkitään kenttään 856. Jos kentän 856 tiedot liittyvät tietueessa kuvaillun aineiston osakohteeseen, osakenttään ‡3 merkitään aineiston osa, jota tiedot koskevat.
 • 1 - Kuvailun kohteen toinen versio
  Tässä tapauksessa bibliografisessa tietueessa kuvailtu kohde ei ole elektroninen, mutta elektroninen versio on saatavana ja sen sijainti merkitään kenttään 856. Jos kentän 856 tiedot liittyvät tietueessa kuvaillun aineiston johonkin osaan (esim. sisällysluetteloon), osakenttään ‡3 merkitään aineiston osa, jota tiedot koskevat.
 • 2 - Kuvailun kohteeseen liittyvä aineisto
  Tässä tapauksessa elektroninen aineisto ei ole sama kuin bibliografisessa tietueessa kuvailtu kohde (vaan esim. erillinen hakemisto tai käyttöohje). Osakentässä ‡3 voidaan tarkemmin kuvata elektronisen aineiston ja kuvailun kohteen suhdetta.
 • 8 - Vakionäyttöä ei muodosteta

Ei loppupistettä

Harkiten, linkit vanhenevat; käytä vakiintuneita linkkejä / permalinkit

856 4 2 ‡u http://www.imdb.com/title/tt1078912/?ref_=fn_al_tt_1 ‡y IMDb

Auktorisoidun hakutiedon, ensisijaisen nimekkeen ja päänimekkeen valinta

RDA 6.27.1.3
Yhteistyössä tehdyt teokset, katso kohta Poikkeukset:
Liikkuva kuva. Elokuvien, videoiden, videopelien tms. auktorisoitu hakutieto muodostetaan teoksen ensisijaisesta nimekkeestä (katso 6.2.2).

Musiikkitallenteet

Säveltäjän ja esittäjän merkitseminen liikkuvan kuvan teoksissa:
Liikkuvan kuvan auktorisoitu hakutieto muodostetaan teoksen ensisijaisesta nimekkeestä, joten säveltäjä tai esittäjä eivät kuulu 100-kenttään, vaikka kyseessä olisi esim. oopperataltiointi tai musiikkivideo. Säveltäjä on musiikkiteoksen tekijä. Liikkuvan kuvan teokseen liittyvään musiikkiteokseen voidaan merkitä suhde esimerkiksi auktorisoidulla hakutiedolla 700-kentässä (katso Muusan kokous 3.12.2018, kohta 2).

Dubatut elokuvat (ekspressio)

RDA 6.27.3, RDA 6.11.1.3 (katso myös OALC, s.167, LC-PCC PS 6.27.1.9 Appendix 1) 

a)    Jos sekä alkuperäinen että dubattu versio ovat mukana filmillä, niin molempien versioiden nimekkeet kirjataan kenttään 730 (toisin sanoen kenttää 130 ei käytetä). Huomaa, että kieli (‡l) lisätään vain dubatun version auktorisoituun hakutietoon eikä alkuperäisen teoksen auktorisoituun hakutietoon.

245 0 0 ‡a Timon ja Pumba maailman ympäri.
730 0 2 ‡i Sisältää (teos): ‡a Around the World with Timon & Pumbaa (elokuva : 1996)
730 0 2 ‡i Sisältää (ekspressio): ‡a Around the World with Timon & Pumbaa (elokuva), ‡l suomi
(Sekä alkuperäinen englanninkielinen että suomeksi dubattu versio ovat tallenteella; alkuperäisen version kieltä ei ole lisätty teoksen auktorisoituun hakutietoon)

b)    Jos alkuperäinen versio ei ole mukana filmillä, niin alkuperäisen teoksen ensisijainen nimeke tulee kenttään 130 ja ekspression kieli laitetaan kenttään ‡l

RDA 17.3 Erilaisten suhteiden merkitsemisen yleiset suositukset, ydinelementit
Jos manifestaatioon sisältyy useita ekspressioita, vain manifestaation pääosan muodostava ekspressio tai ensimmäisenä mainittu ekspressio edellytetään.

130 4 _ ‡a Der 7bte Zwerg (elokuva : 2014), ‡l suomi.
245 1 0 ‡a Sei7semäs kääpiö / ‡c...
730 4 2 ‡i Sisältää (ekspressio): ‡a Der 7bte Zwerg (elokuva : 2014), ‡l ruotsi.    (ei pakollinen)
730 4 2 ‡i Sisältää (ekspressio): ‡a Der 7bte Zwerg (elokuva : 2014), ‡l norja.     (ei pakollinen)
730 4 2 ‡i Sisältää (ekspressio): ‡a Der 7bte Zwerg (elokuva : 2014), ‡l tanska.   (ei pakollinen)
(Saksankielinen elokuva, dubattu suomeksi, ruotsiksi, norjaksi ja tanskaksi. Tallenteella ei ole alkuperäistä versiota)

Mykkäelokuvat

Mykkäelokuvat, joissa välitekstit poikkeavat alkuperäisen julkaisun kielestä, käsitellään samoin kuin dubatut elokuvat.

Elokuvat, jotka julkaistaan eri nimellä kuin alkuperäinen teos

Auktorisoitu hakutieto tarvitaan myös silloin, kun filmi julkaistaan eri nimellä kuin alkuperäinen elokuva

130 0 _ ‡a Shichinin no samurai (elokuva : 1954)
245 0 0 ‡a Seitsemän samuraita / ‡c
546 _ _ ‡a Ääniraita: japani ; tekstitys: suomi.
588 0 _ ‡a Suomenkielinen nimeke kannesta.
(Alkuperäisen elokuvan nimi poikkeaa alkuperäisestä tallenteen nimestä. Nimeke on suomeksi levykkeellä sekä kotelon irtopäällyksessä; alkuteksteissä nimeke on japaniksi. Aineistossa on japaninkielinen ääniraita ja suomenkieliset tekstit
)

Laajemman aineiston kokoava nimeke

Kokoava nimeke, joka on julkaisijan / jakajan sarjan nimi, kirjataan sarjakenttään 490 (RDA 2.12).
Jos kokoava nimeke (laajemman aineiston / sarjan kokoava nimeke) on yksittäisen sisällön (osan) nimekkeen yhteydessä, niin on päätettävä, onko osan nimeke tarkoitettu seuraamaan kokoavaa nimekettä.

Jos yksittäisen osan nimeke on tulkittavissa siten, että sen kuuluu seurata kokoavaa nimekettä, niin silloin päänimeke rakennetaan kokoavasta nimekkeestä ja yksittäisen sisällön nimekkeestä tai numeerisesta merkinnästä (tai molemmista).
Epäselvissä / epävarmoissa tapauksissa tulkitaan yksittäisten sisältöjen nimekkeet peräkkäisiksi eli kokoava nimeke laitetaan 245 ‡a-kenttään.

130 4_ ‡a The hunger games (elokuva : 2014). ‡p Mockingjay. ‡n Part 1.
245 10 ‡a
Nälkäpeli. ‡p Matkijanärhi. ‡n Osa 1 / ‡c

245 00 ‡a Biology. ‡n 02, ‡p The human body : ‡b how is a human-being formed?
(Tarkoitettu ilmaistavaksi peräkkäin)

katso LC suositukset 

Kaksi samannimistä teosta (OLAC, s. 166)

RDA 0.6 Teoksen muoto, ajankohta, paikka tai muut erottavat ominaispiirteen ovat ydinelementtejä, jos niitä tarvitaan erottamaan samannimiset teokset toisistaan tai jos teoksen nimi on sama kuin henkilön, suvun tai yhteisön nimi
SKL: Elokuva-aineistossa teokseen liittyvä ajankohta (ensi-iltavuosi) on ydinelementti myös silloin, kun sitä ei tarvita erottamaan saman nimisiä teoksia toisistaan. Ajankohta merkitään osana hakutietoa.

 • mikäli kahdella teoksella on sama nimi, lisätään erotteleva lisäys nimen perään sulkeissa:

130 2_ ‡a A hard day's night (elokuva : 1964)
245 12 ‡a
A hard day's night
(Erottava lisäys tarvitaan, että erotetaan samannimisestä laulusta; elokuvalla on vain englanninkielinen nimi myös Suomen levityksessä)

130 0_ ‡a Beetlejuice (televisio-ohjelma : 1989)
245 10 ‡a
Beetlejuice
(Erottava lisäys tarvitaan, että erotetaan samannimisestä elokuvasta ja konsolipelistä; elokuvalla on vain englanninkielinen nimi myös Suomen levityksessä)

 • mikäli se ei riitä, lisää muita tarkennuksia tässä järjestyksessä
 1. Alkuperäinen julkaisuvuosi (tai alkuperäinen tuotantovuosi, jos nimekettä ei ole julkaistu)
 2. Ohjaaja tai elokuvan tekijä (pelkistetysti, kuitenkin ymmärrettävästi, esim. sukunimi)
 3. Tuotantoyhtiö (auktorisoidussa muodossa; jos monta, niin ensimmäisenä mainittu)

130 0_ ‡a Romeo & Juliet (elokuva : 2013)
245 13 ‡a Romeo + Juliet
(Useita Romeo & Juliet –nimisiä elokuvia)

130 0_ ‡a Campaign (televisio-ohjelma : 2013)
245 14 ‡a The campaign
(Useita samannimisiä TV-sarjoja)

130 0_ ‡a Leviathan (elokuva : 2012 : Castaing-Taylor)
245 10 ‡a Leviathan
(Ohjaajan nimi tarkennuksena)

130 0_ ‡a Hamlet (elokuva : 1964 : Paul Brownstein Productions)
245 10 ‡a
Hamlet
(Tuotantoyhtiön nimi tarkennuksena)

Televisiosarjat ja muutokset sarjan nimessä

Taustaksi RDA-ohjeita ja linjauksia päänimekkeen valinnasta (manifestaation kuvailussa kenttä 245‡a):

 • Kun tiedonlähteessä on erikielisiä nimiä, valitaan päänimekkeeksi nimeke, joka on aineiston pääsisällön kielellä ja/tai kirjoitusjärjestelmällä (RDA 2.3.2.4).
 • Suomeksi puhutuissa tai tekstitetyissä videotallenteissa tulkitaan, että pääsisältö on suomeksi, joten suomenkielinen nimeke valitaan päänimekkeeksi, jos sellainen löytyy aineistosta.

Kun kyseessä on televisiosarjan kausien/osien kokonaisuus, sovelletaan moniosaisen monografian kuvailun ohjeita RDA  2.1.2.3:

 • Moniosaisessa aineistossa tunnistamisen perustaksi valitaan aineiston kokonaisuudessaan identifioiva tiedonlähde, mieluiten yhteisnimekkeen sisältävä.
 • Jos manifestaation osat on numeroitu järjestyksessä, valitaan tiedonlähteeksi numeroltaan varhaisin saatavilla oleva osa.
 • Jos manifestaation osat ovat numeroimattomia tai numeroinnin perusteella ei voida päätellä järjestystä, valitaan tiedonlähteeksi ilmestymisajankohdaltaan varhaisin osa.
 • Jos ei järjestystä: pääosan tiedonlähde tai kollektiivinen tiedonlähde

Jos päänimeke muuttuu moniosaisen monografian jostain osasta alkaen ja muutosta pidetään merkittävänä aineiston tunnistamisen tai löytyvyyden kannalta, merkitään muuttunut nimeke myöhemmäksi päänimekkeeksi (RDA 2.3.2.12.1,  2.3.8). Myöhempi päänimeke on suomalaisen linjauksen mukaan lisäydinelementti.

Tuotantokausittain ilmestyvät televisiosarjakokonaisuudet ovat numeroituja moniosaisia monografioita eli kokonaisuuden päänimeke määräytyy yleensä ensimmäisen osan mukaan. Tällöin päänimeke (245‡a) otetaan ensimmäisestä julkaistusta osasta ja myöhemmin esiintyvästä päänimekkeestä tehdään viittaus kenttään 246.

Jos päänimekkeen lisäksi vaihtuu myös esimerkiksi jakaja tai julkaisujen sisällöissä on merkittäviä eroja aiempiin manifestaatioihin verrattuna, pitää tapauskohtaisesti arvioida, onko kyseessä uusi manifestaatio, joka pitää kuvailla uutena moniosaisena monografiakokonaisuutena. Tällöin voi tehdä 500 kenttään huomautuksen "Sarja julkaistu aiemmin nimellä xxx".

Anchor
Vuodet
Vuodet
Vuosien merkitseminen videotallenteissa

Videotallenteissa on usein monia eri vuosimerkintöjä, jotka on erotettava toisistaan. Kotelon kansipapereihin liittyviä layout- tai designvuosia ei tarvitse kirjata tietueelle.

Videotallenteen julkaisu-/jakelu-/copyright-vuosi

Kenttiin  008 ja 264 merkitään kuvailtavaa tallennetta (manifestaatio) koskevia tietoja eli videotallenteen julkaisu/jakeluvuosi/copyright-vuosi.
 (info) Älä kirjaa 008- tai 264-kenttään tallenteella olevaa elokuvaan (teos) tai televisio-ohjelmaan (teos) liittyviä tietoja, koska kuvailun kohteena on elokuvasta tai televisio-ohjelmasta tehty tallenne.
KUMEAn ohjeet Tarkennuksia 264-kentän vuosien merkitsemisestä pätevät kaikkiin aineistoihin.

Tallenteella olevaan teokseen liittyvät vuodet

Tallenteella olevan alkuperäisen elokuvan ensi-iltavuosi (elokuvan ilmestymisajankohta) merkitään kenttään 130 osana teoksen ensisijaista nimekettä.
Elokuvan tuotantovuosikymmen voidaan tallentaa kenttään 388.
Elokuvan alkuperäiseen julkaisemiseen tai televisio-ohjelman ensimmäiseen esittämiseen liittyviä tietoja tallennetaan kenttään 534.

Taltioimiseen liittyvät vuodet

KUMEA: Esitystallenteissa esityksen taltiointia koskevat tiedot kuten esityksen aika, äänitys tai kuvausaika laitetaan kenttiin 033 ja518

Sisällönkuvailu

Elokuvien kuvailussa noudatetaan yleisiä sisällönkuvailun sääntöjä, katso Sisällönkuvailuopas.
Tässä ohjeessa nostettu esille vain joitain elokuville tyypillisiä sisällönkuvailuun liittyviä seikkoja.

Anchor
084
084
084 – Luokitus (T)

Indikaattorit

1. ja 2. indikaattori yleensä määrittelemättömiä, paitsi jos kyseessä on fiktiivisen aineiston luokka, jolloin:

Ensin numeraaliset YKL-luokat, niiden jälkeen fiktiivisen aineiston lisäluokat

Osakenttä ‡2 - Luokituksen lähde tulee aina merkitä kentän loppuun

084 _ _ ‡a 84.2 ‡2 ykl
084 9 _ ‡a Jännitys ‡2 ykl

Anchor
586
586
586 – Huomautus palkinnosta (T)

1. indikaattori

 • tyhjä = palkinto
 • 8  = vakionäyttöä ei muodosteta

2. indikaattori tyhjä (_)
Ei erillistä loppupistettä

586 _ _ ‡a "Emmy Award for Best Classical Program in the Performing Arts, 1980/81"
(Sitaatti voi olla muulla kuin kuvailun kielellä)

586 _ _ ‡a Academy Awards, paras elokuva, 1939

6XX – Asiasanakentät (T)

RDA 23.3 Teoksen ja sen aiheen välille merkitään vähintään yksi aihetta osoittava suhde, joka on sovellettavissa ja helposti varmistettavissa.

Katso Sisällönkuvailuopas

Anchor
600
600
600 – Henkilönnimi asiasanana (T)

1. indikaattori:

 • 0 Nimen osien järjestys suora
 • 1 Nimen osien järjestys käänteinen
 • 3 Perheen tai suvun nimi

2. indikaattori: 4 - Lähdettä ei määritelty

Loppupiste merkitään.

Osakenttiä: ‡a Henkilönnimi ‡d Nimeen liittyvät aikamääreet ‡c Nimeen liittyvät muut määreet ‡v Muotoa ilmaiseva lisämääre ‡0 Auktoriteettitietueen kontrollinumero

Henkilönnimi voi olla todellisen tai fiktiivisen toimijan nimi, salanimi, suvun nimi, nimimerkki tai muu nimitys. Toimija voi olla eläin, ihminen tai muu hahmo.

Tarkista nimimuoto auktoriteettitietokannasta: esim. Asteri, Viaf, Regina,

Jos todellinen tai fiktiivinen henkilö on fiktiivisen teoksen kohde, merkitään lisäksi osakenttään ‡v fiktio

600 1 4 ‡a Sorsa, Kalevi, ‡d 1930–2004.              todellinen henkilö tietoteoksen kohteena
600 1 4 ‡a Sorsa, Kalevi, ‡d 1930–2004.               todellinen henkilö fiktiivisessä teoksessa

600 1 4 ‡a Bond, James ‡c (fiktiivinen hahmo)    kuvitteellinen hahmo tietoteoksen kohteena
600 1 4 ‡a Bond, James ‡c (fiktiivinen hahmo)    kuvitteellinen hahmo fiktiivissä teoksessa

600 04  ‡a  Batman ‡c (fiktiivinen hahmo)
600 04  ‡a  Batman ‡c (fiktiv gestalt)
600 00  ‡a  Batman ‡c (Fictitious character) ‡v  Drama.     (RDA:n mukainen muoto)

Anchor
648
648
648 – Aikaa ilmaiseva termi asiasanana (T)

1. indikaattori: määrittelemätön
2. indikaattori = 7 – Asiasanasto määritelty osakentässä ‡2 kaunokki
Ei loppupistettä yleensä, (katso poikkeukset)

Julkaisun sisältöä kuvaava aika, tapahtuma-aika

Myös kenttä 045 on mahdollinen

‡2-osakentässä aina sanaston tunnisteena "fast"-koodia, jotta yhteisluetteloon ei tallennu sama aikamääre erikseen suomen- ja ruotsinkielisenä

648 _ 7 ‡a 1630-luku ‡2 yso/fin
(luku-sana suomeksi)

648 _ 7 ‡a 1630-talet ‡2 yso/swe

648 _ 7 ‡a 1970-1990 ‡2 fast
(sama ilmaisu sekä ruotsiksi että suomeksi, elokuvan kuvaama aika)

(info) HUOMAA. elokuvan luomisaika 388- ja ensi-iltavuosi 534-kenttä, lue lisää  Vuosien merkitseminen videotallenteissa.

Anchor
650
650
650 – Kontrolloidun asiasanaston asiasana (T)

1. indikaattori yleensä jätetään tyhjäksi
2. indikaattorin arvo 7, asiasanasto määritelty osakentässä ‡2 kaunokki
Ei loppupistettä yleensä,(katso poikkeukset)

650-kenttään vain auktorisoidut asiasanat, jotka löytyvät asiasanastosta Kaunokki tai YSO

Elokuvan aihe (vrt. kenttä 655)

 • asiasanoiksi on valittava ainakin sellaiset sanat, jotka kuvaavat valittua luokitusta (Poroila, Asiakasta ajatellen, s. 88)
 • ei henkilön- tai yhteisönimiä 650-ketjuun, ne laitetaan 600-610-kenttiin

Asiasanojen järjestys, suositus

 1. Teema
 2. Toimijat
 3. Miljöö (vrt. kenttä 651)
 4. Aika

Anchor
651
651
651 – Maantieteellinen nimi asiasanana (T)

1. indikaattori määrittelemätön
2. indikaattori = 7, asiasanaosto määritelty osakentässä ‡2 kaunokki
Ei erillistä loppupistettä, mikäli päättyy osakenttään ‡2

651 _ 7 ‡a Yhdysvallat ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p105078
(todellinen paikka fiktiivisessä aineistossa)

651 _4‡a Viistokuja (Lontoo, Iso-Britannia : fiktiivinen paikka)

Anchor
655
655
655 – Aineiston lajityyppi/muoto asiasanana (T)

1. indikaattori määrittelemätön
2. indikaattori = 7, asiasanaosto määritelty osakentässä ‡2 slm/fin tai slm/swe
Ei erillistä loppupistettä

Katso Suomalainen lajityyppi- ja muotosanasto (http://finto.fi/mts/fi/

Termit kuvaavat aineiston lajityyppiä (genre), muotoa ja tai fyysisiä ominaisuuksia

 • mikä teos on

Piirretyissä pitää olla asiasana animaatioelokuvat.

Kirjojen, sarjakuvien tms. filmatisoinnista po. asiasana:

655 _ 7 ‡a filmatisoinnit ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s529

Muista myös ”tekniset” yms. termit:

655 _ 7 ‡a uusintatuotantoelokuvat ‡2 slm/fin‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1118
(Käytetään elokuvista, jotka ovat jonkin aikaisemman elokuvan ja sen käsikirjoituksen uusintatuotantoja)

655 _ 7 ‡a 3D-elokuvat ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1018

655 _ 7 ‡a mustavalkoiset elokuvat ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s795

655 _ 7 ‡a mykkäelokuvat ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s870

Linkkejä

Best Practices for. Cataloging DVD-Video and Blu-ray Discs. Using RDA and MARC21. OLACin RDA-kuvailuohje DVD- ja Blu-ray levyille.
RDA/Complete exaples(bibliographic )
, katso s. 28-, elokuvien mallitietueita
Ikärajat.fi
, elokuvien ja TV-ohjelmien ikärajahaku
FIAF Glossary of Filmographic Terms
. (eng, fre, spa, ger, ita, por, chi, lit, fin, dan, hun, dut, rus)
AFI Catalog
, American Film Institute, lyhennettynä AFI, (suom.Yhdysvaltain elokuvainstituutti)
AllMovie
, yhdysvaltalainen elokuvasivusto. Arvosteluja, asiasanoja, genrejä
Elonet
, Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ylläpitämä elokuvasivusto
IMDb
, elikuvatietokanta
Svensk Filmdatabas
, Ruotsin elokuvatietokanta
Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän sisällönkuvailuopas suomalaisia kirjastoja varten
Elokuvien sisällönkuvailu
/ Minna Kantanen, BTJ
Elokuvantaju
, elokuvatuotannon verkko-oppimateriaali