Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Image RemovedImage Added

 • Paikka (URI)
  • (Paikan) todellinen nimi / otsikko (kieli)
  • (Paikan) tyyppi
   • Aika
   • Tyyppi <Tyyppi> (Tyypeistä on listaus Metatietosanastossa; jotkin tyyppimuutokset muuttavat paikan eri mentaaliseksi paikaksi)
  • Virallinen nimi (Auktorisoitu hakutieto ilman sulkutarkennetta)
   • Aika
   • Nimen merkkijono (kieli)
  • Epävirallinen nimi
   • Aika
   • Nimen merkkijono (kieli)
  • Sijainti
   • Aika
   • Koordinaatti
   • Polygoni
  • Suhde viittausolioon / suhde viitattavaan <Viittausolio> (jos halutaan kuvailussa viitata paikkaan tietyn nimisenä versiona)
  • Assosiatiivinen suhde <Paikka>
  • Kokonaisuuden osa -suhde <Paikka>
  • Osa-kokonaisuus-suhde <Paikka>
   • Aika (Finton hierarkiassa olisi näkyvissä vain nykyinen hierarkia)
  • Suhde toimijaan / Toimija suhde paikkaan <Toimija> - pitäisikö suhteen olla vain toimijasta paikkaan?
   • Aika
  • Linkki <ulkoinen tunniste>
  • Edeltäjä-suhde <Paikka>
  • Seuraaja-suhde <Paikka>
  • Huomautus
  • LOCODE
   • Aika
  • Maakoodi
   • Aika
  • Lähde

...