Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Reeta Niemi, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI
 • Minna Kantanen, Kansalliskirjasto
 • Marjut Puominen, Helsingin kaupunginkirjasto
 • Mervi Kivirinta, Diakonia-ammattikorkeakoulun kirjasto


Käsiteltävät asiat:

 • Katsotaan Käytiin läpi kuvailuryhmien puheenjohtajien kokouksessa 4.6.2021 käsitellyt asiat: 2021-06-04Ehdotetaan tutkimusdata.
  • Päätettiin ehdottaa tutkimusdatan/aineiston kuvailua aiheeksi kuvailuryhmien syksyn työpajaan:
   näkökulmaksi. Näkökulmaksi voisi ottaa sen, miten kirjastot voisivat tukea tutkimusdata/aineiston kuvailua (ja tiedonhakua) jatkossa.
 • Todettiin tutkimusdatatutkimusdatan/aineiston kuvailuun tarvitaan kuvailuasiantuntemuksen tukea sekä kartoitustatarkempaa ohjeistusta/tukea. Tarvitaan myös kartoitus siitä, miten eri tavalla tavoilla ja missä eri järjestelmissä on tutkimusdataa/aineistoa kuvailtukuvaillaan. Huomioitava myös haasteet, että kun metatietoa konvertoidaan myös eri tyyppisistä erityyppisistä järjestelmistä ja formaateista toiseen. Myös kuvailutavat on voinut olla erilaiset.Tarvitaan ehkä tieteellisten kirjastojen kuvailutyöryhmä, joka työstää asiaa eteenpäinTarvitaan jatkossa tieteellisten kirjastojen yhteinen kuvailuverkosto kehittämään tutkimusdatan/aineiston kuvailua.
 • Kuvailutasokoonnin viimeistely
  • Ristiriitakohtien esiinnosto ja kantojen pyytäminen muilta kuvailuryhmiltä
  • Kuvailutasojen läpikäynti jäi kesken Kumean taulukon osalta. Puheenjohtaja täydentää koontitaulukon juhannukseen 2021 mennessä ja laittaa koontitaulukon kaikille ryhmille kommentoinnille. Kommentit koontitaulukkoon syyskuun 2021 loppuun mennessä.
 • Syksyn kokousajat
 • Muuta?