Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Eeva Klinga-Hyöty, Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun kirjasto (klo 13-14)
 • Marja-Liisa Seppälä, Kansalliskirjasto, puheenjohtaja ja sihteeri
 • Hannu Markkanen, Jyväskylän yliopiston kirjasto
 • Maria Kovero, Helsingin yliopiston kirjasto

Poissa:

 • Reeta Niemi, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI
 • Minna Kantanen, Kansalliskirjasto
 • Marjut Puominen, Helsingin kaupunginkirjasto
 • Mervi Kivirinta, Diakonia-ammattikorkeakoulun kirjastoMaria Kovero, Helsingin yliopiston kirjasto


Käsiteltävät asiat:

 • Katsotaan puheenjohtajien kokouksessa 4.6.2021 käsitellyt asiat: 2021-06-04
  • Ehdotetaan tutkimusdata/aineiston kuvailua aiheeksi kuvailuryhmien syksyn työpajaan:
   näkökulmaksi, miten kirjastot voisivat tukea tutkimusdata/aineiston kuvailua (ja tiedonhakua) jatkossa
 • Todettiin tutkimusdata/aineiston kuvailuun tarvitaan kuvailuasiantuntemuksen tukea sekä kartoitusta, miten eri tavalla ja missä eri järjestelmissä on tutkimusdataa/aineistoa kuvailtu. Huomioitava, että metatietoa konvertoidaan myös eri tyyppisistä järjestelmistä ja formaateista toiseen. Myös kuvailutavat on voinut olla erilaiset.
  • Tarvitaan ehkä tieteellisten kirjastojen kuvailutyöryhmä, joka työstää asiaa eteenpäin.
 • Kuvailutasokoonnin viimeistely
  • Ristiriitakohtien esiinnosto ja kantojen pyytäminen muilta kuvailuryhmiltä
  • Kuvailutasojen läpikäynti jäi kesken Kumean taulukon osalta. Puheenjohtaja täydentää koontitaulukon juhannukseen 2021 mennessä ja laittaa koontitaulukon kaikille ryhmille kommentoinnille. Kommentit koontitaulukkoon syyskuun 2021 loppuun mennessä.
 • Syksyn kokousajat
 • Muuta?