Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Katsotaan puheenjohtajien kokouksessa 4.6.2021 käsitellyt asiat: 2021-06-04
  • Ehdotetaan tutkimusdata/aineiston kuvailua aiheeksi kuvailuryhmien syksyn työpajaan:
   näkökulmaksi, miten kirjastot voisivat tukea tutkimusdata/aineiston kuvailua (ja tiedonhakua) jatkossa
 • Todettiin tutkimusdata/aineiston kuvailuun tarvitaan kuvailuasiantuntemuksen tukea sekä kartoitusta, miten eri tavalla ja missä eri järjestelmissä on tutkimusdataa/aineistoa kuvailtu. Huomioitava, että metatietoa konvertoidaan myös eri tyyppisistä järjestelmistä ja formaateista toiseen. Myös kuvailutavat on voinut olla erilaiset.
  • Tarvitaan ehkä tieteellisten kirjastojen kuvailutyöryhmä, joka työstää asiaa eteenpäin.
 • Kuvailutasokoonnin viimeistely
  • Ristiriitakohtien esiinnosto ja kantojen pyytäminen muilta kuvailuryhmiltä
 • Syksyn kokousajat
 • Muuta?