Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Nina Hyvönen esittelee kuvailuryhmien toimintaa ja raportteja.

Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Liite 4: Kansalliset kuvailun asiantuntijaryhmät ja niiden roolit kuvailun ohjauksessa 

Merkitään tiedoksi.

Liite 4:
Liite Liitteet 5-8: Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä
               Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmä
               Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä
               Kuvailustandardiryhmä

...

6. Vuosikellon täydentäminen

Esitys:

Keskustellaan, mitä ajankohtaisia asioita käsitellään syksyn kokouksissa ja mitä ohjausryhmässä halutaan käsitellä. Määritellään ohjausryhmän vuosikelloon syksyllä käsiteltäviä asioita.

...

7. Ohjausryhmän muistioista tiedottaminen

Esitys: 

Keskustellaan siitä, miten ohjausryhmän muistiosta halutaan mahdollisesti tiedottaa. Ohjausryhmän muistiot ovat julkisia ja luettavissa ohjausryhmän kiwi-sivuilta

...