Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Miia Willman, puheenjohtaja, ammattikorkeakoulujen kirjastot
  • Katri Koivunen, erikoiskirjastot
  • Matti Sarmela, varapuheenjohtaja, yleiset kirjastot
  • Ari Muhonen, yliopistokirjastot
  • Minna Karvonen, Opetus- ja kulttuuriministeriö
  • Johanna Lilja, Kansalliskirjasto/tutkimuskirjasto
  • Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto/kirjastoverkkopalvelut

...