Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Tiedonlähteet:
  • Suomen- ja saamenkielisten paikannimien merkitsemisessä noudatetaan Kotimaisten kielten keskuksen suosituksia.
   Muunkielisten nimien merkitsemisessä otetaan lähtökohdaksi kuvailun kohteessa oleva muoto sekä kyseistä nimeä koskevat Kotimaisten kielten keskuksen ja YK:n nimisuositukset. Nimiin kuuluvien etuliitteiden ja muiden määritteiden merkitsemisessä noudatetaan suomalaista standardia SFS 460 Aakkostaminen ja siihen liittyvä ryhmittely.
 • Laajemman alueen valinta:

  • Kun laajemman alueen nimi lisätään määritteeksi, hakutieto muodostetaan laajemman alueen nykyisestä nimestä. Jos pienempi alue oli olemassa silloin kun laajemmasta alueesta käytettiin eri nimeä ja kuvailun kohteessa käytetty paikannimi on peräisin tältä ajanjaksolta, voidaan luoda varianttihakutieto laajemman alueen historiallista nimeä käyttäen, jos se on tarkoituksenmukaista.

   • Suomalaisia esimerkkejä:
    Minsk (Valko-Venäjä)
    Minsk (Valko-Venäjän SNT)
    Charles Town (W. VA.)
    Charles Town (VA.)

  • Jos pienempi paikka on muuttanut nimeä tai lakannut olemasta, hakutieto muodostetaan siitä laajemman alueen nimestä, jota käytettiin silloin kun pienemmän paikan nimi oli käytössä.

   • Suomalaisia esimerkkejä:
    Leningrad (SNTL)
    ei Leningrad (Venäjä)

 • Laajemman paikan muoto:

  • Jos pienemmän paikan määritteenä käytetyn laajemman alueen nimi on muodostettu ohjeen RDA 11.13.1.6 (hallintoalueen tyyppi) tai RDA 11.13.1.7. (muu yhteisöön liittyvä määrite) mukaisesti, hallintoalueen tyyppiä tai muuta yhteisöön liittyvää määritettä ei merkitä. 

   • Suomalaisia esimerkkejä:
    Albany (N.Y.)
    ei Albany (N.Y. (State))

 • Saaret ja saariryhmät:

  • Jos saari tai saariryhmä muodostaa hallinnollisen alueen, laajemman hallintoalueen nimi lisätään ainoastaan siinä tapauksessa, että saari tai saariryhmä sijaitsee kyseisen alueen läheisyydessä ja alueet mielletään yhteenkuuluviksi. Muussa tapauksessa laajemman hallintoalueen nimeä ei lisätä. Epäselvissä tapauksissa laajempi hallintoalue jätetään lisäämättä.

   • Suomalaisia esimerkkejä:
    Kreeta (Kreikka)
    Sisilia (Italia)
    Huippuvuoret (Norja)
    Madeira
    ei Madeira (Portugali)
    Réunion
    ei Réunion (Ranska)

 • Muullakuin kuvailevan yhteisön käyttämällä kirjoitusjärjestelmällä kirjoitetut paikannimet:
  • Vaihtoehto: Ei sovelleta vaihtoehtoa eli tietolähteistä löytävää translitteroitua muotoa ei käytetä. (huom. ristiriita uuden linjauksen kanssa)
 • Muissahallintoalueissa sijaitsevat paikat
  • Vaihtoehto: Sovelletaan Ei sovelleta vaihtoehtoa eli jos paikan nimen yhteyteen merkitään merkittävien laajempien alueiden nimiä, merkitään ennen maan nimeä osavaltion, nimissä. Osavaltion, provinssin tai muun korkean hallinnollisen tason alayksikönalayksikön nimi.nimeä ei merkitä maan nimen eteen. (huom. muutettu linjaus)
 • Artikkelin merkitseminen:
  • Vaihtoehto: Sovelletaan vaihtoehtoa eli paikan nimen alussa oleva artikkeli jätetään pois paitsi, jos nimi sijoitetaan aakkoselliseen luetteloon artikkelin mukaan.

...