Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

ESIMERKKI
700 1# ‡a Karajan, Herbert von, ‡e johtaja.
700 1# ‡a Kuusisto, Pekka, ‡e johtaja, ‡e viulu.
 

 
Pääkirjauskentiin Pääkirjauskenttiin (100/110/111-kentät) merkitään teoksen tekijä (creator-roolissa oleva toimija) ja siksi 1XX-kentissä ensimmäisen suhde-osakentän (roolin) on oltava teokseen liittyvä creator-rooli, vaikka julkaisusta jäljennetyssä
vastullisuusmerkinnössä olisi käytetty eri käsitteitä. Seuraavina roolitermeinä voi käyttää muitakin kuin teokseen liittyviä rooleja. 

...