Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Anchor
Nimiö (000, LDR)
Nimiö (000, LDR)
000 - Nimiö (000, LDR)

 


Kuvailijan täydentämät koodit (muut tulevat järjestelmissä automaattisesti):

...

Merkkipaikassa 18 koodi on aina i = ISBD-välimerkitys

 


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

...

  • Musiikkivideo on ensisijaisesti visuaalista aineistoa (000/06 = g ja 008 = VM), musiikkia kuvaavat koodit annetaan kentässä 006 (MU)
  • Verkkovideo koodataan visuaalisena aineistona (000/06 = g ja 008 = VM), lisäksi tarvitaan 006 (CF) koodit
  • Musiikkiäänite verkossa koodataan musiikkiäänitteenä (000/06 = j  ja 008 = MU), lisäksi tarvitaan 006 (CF) koodit
  • Moniviestimissä valitaan 000/06 = o ja 008 = VM (008/39 = b - moniviestin).  006 kenttää toistetaan, niin että kaikkien aineistotyyppien erityispiirteet saadaan näkyviin.
  • Tarkempia ohjeita informaatiokoodeista löytyy aineistokohtaisista ohjeistuksista.

 


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

...

mp. 33 Transponointi ja sovitus

Kenttää Merkkipaikkaa ei tarvitse käyttää.

mp. 33 Visuaalisen aineiston tyyppi  (videotallenteet) 

...

Kansalliskirjasto merkitsee tähän tyhjämerkin = 'Kansallisbibliografia / Kansallisdiskografia', muut kirjastot voivat merkitä koodin c = 'Luettelointiyhteistyö'.