Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Arja Tuuliniemi
Palvelupäällikkö
Vastuu FinELib-konsortion toiminnasta
Lisensioinnin toimintayksikön vetäjä
Puh: 02941 44294
GSM: 050 570 6584

Anu Alaterä
Tietoasiantuntija
GSM: 050 4154682

Ari Alkio
Tietoasiantuntija
Puh: 02941 44624
GSM: 050-3199585

Anna SiltanenErik Lindgren
Kirjastosihteeri Tietoasiantuntija
GSM: 050 318 23054154682

Terhi Manninen
Hankinta-asiantuntija
Puh: 02941 44305
GSM: 050-5706537

...

Iina Peltonen
Tietoasiantuntija
Puh: 02941 44455
GSM: 050 3112473

Anna Siltanen
Kirjastosihteeri
GSM: 050 318 2305

Toni Vesterinen
Hankinta-asiantuntija
Puh: 02941 44458
GSM: 050 318 3421

...