Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Missä mennään -webinaari 20.9.2019 – video  https://www.youtube.com/watch?v=CsF2rLPuPC0 

Jarmo Saarikko esitteli webinaarissa heinäkuussa 2019 toteutetun Melindan yso-konversion tuloksia sekä seuraavan syksyn toimenpiteitä (videolla noin 42. minuutin kohdalla).  Konversiossa käsiteltiin vajaa 4,9 miljoonaa tietuetta, joista poistettiin noin 23 miljoonaa ysa-, allars-, musa- ja cilla-kenttää ja tuotettiin noin 45 miljoonaa yso-, slm- ja seko-kenttää. Koon kasvu johtui siitä, että kaikki yso-ja slm-termit lisättiin sekä suomeksi että ruotsiksi.  Poistettujen neljän sanaston ylläpito on lopetettu eikä niiden termejä enää käytetä Melinda-kirjastojen sisällönkuvailussa.  Konversion tarkistuslistalle päätyi 800.000 kenttää, joka on noin 3,5% käsitellyistä kentistä.

...