Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

HUOM! Allärsin kehitys lakkautettiin keväällä 2019. Jatkossa kuvailutarpeisiin vastaa YSO/ALLFO.

Allärs (Allmän tesaurus på svenska) on YSAn (Yleinen suomalainen asiasanasto) ruotsinkielinen käännös. Se on kaksikielinen yleissanasto, jossa ruotsinkielisen termin rinnalla on vastaava suomenkielinen termi.

...