Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Asiaa pidetään Muusassa tärkeänä. Muusa toivoo toimijakuvailupalvelulta tarkempaa kuvailua kuvausta työprosessista. Työn voisi aloittaa esimerkiksi Arscan auktoriteettitietueiden viennillä Asteriin.

...

Jatkettiin Musiikkiaineiston MARC 21 -sovellusohjeen läpikäyntiä sovellusohjeen kommentointisivulle tulleiden kommenttien sekä muutos- ja korjausehdotusten pohjalta.

Päätettiin ohjeistaa, että nuotti- tai laulutekstijulkaisuun liittyvä esittäjä merkitään jatkossa 6XX-kentän sijaan 7XX-kenttään, ja suhteen määritteenä käytetään termiä esittäjä (manifestaatio).

...

 • kenttä 382
  • poistetaan ohje termin orkesteri käyttämisestä kamariorkesterin ja sinfoniaorkestrin sinfoniaorkesterin sijaan
  • laajennetaan ohjeistusta koskemaan myös manifestaatioon sisältyvien ekspressioiden merkitsemistä emotietueeseen
  • poistetaan teoksen esityskokoonpanoelementin merkitseminen ohjeesta. Jatkossa kenttää käytetään vain ekspression ja manifestaation kuvailussa
  • täsmennetään continuon merkitsemistä
 • lisätään kentän 385 ohjeistus
 • lisätään kentän 521 ohjeistus
 • lisätään kenttään 546 esimerkki kenraalibasson merkitsemisestä.

...