Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Päätettiin, että nuotti- tai laulutekstijulkaisuun liittyvä esittäjä merkitään jatkossa 6XX-kentän sijaan 7XX-kenttään, ja suhteen määritteenä käytetään termiä esittäjä (manifestaatio).

Tiedoksi myös 22.8.2019 pidetyssä etäkokouksessa tehtyjä sovellusohjetta koskevia päätöksiä:

 • kenttä 382
  • poistetaan ohje termin orkesteri käyttämisestä kamariorkesterin ja sinfoniaorkestrin sijaan
  • laajennetaan ohjeistusta koskemaan myös manifestaatioon sisältyvien ekspressioiden merkitsemistä emotietueeseen
  • poistetaan esityskokoonpanoelementin merkitseminen ohjeesta. Jatkossa kenttää käytetään vain ekspression ja manifestaation kuvailussa
  • täsmennetään continuon merkitsemistä
 • lisätään kentän 385 ohjeistus
 • lisätään kentän 521 ohjeistus
 • lisätään kenttään 546 esimerkki kenraalibasson merkitsemisestä.


6 Seuraava kokous

Perjantaina 4.10.2019 klo 13 - 16 Kansalliskirjastossa.