Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Outi Hintikka, Suomen kirjastopalvelu Oy (asiantuntijajäsen, tauolla 08/2018-05/2019)

Susanne Holmlund, Tritonia

Tarja Mäkinen, Kansalliskirjasto

Katri Riiheläinen, Suomen kirjastopalvelu Oy (sijaistaa Outi Hintikkaa 08/2018-05/2019)

Jaakko Tuohiniemi, Helsingin yliopiston kirjasto 

...