Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Universitet

Studenter sammanlagt

Forskningspersonal sammanlagt

Antalet användare sammanlagt

 

6823

1362

8185

Aalto-universitetet

5947

1496

7443

Försvarshögskolan (inkl. de militära skolorna)

847

132

979

Helsingfors universitet inklusive Helsingfors universitetscentralsjukhus

10723

2937

13660

Jyväskylä universitet

4388

886

5274

Konstuniversitetet

574

392

966

Lapplands universitet

1267

174

1441

Svenska handelshögskolan Hanken

678

116

794

Tammerfors universitet inklusive Tammerfors Universitetssjukhus

6823

1362

8185

Uleåborgs universitet

3618

961

4579

Vasa universitet

1258

172

1430

Villmanstrands tekniska universitet

1452

318

1770

Åbo Akademi

1685

469

2154

Åbo universitet inklusive Åbo Universitetscentralsjukhus

5115

1354

6469

Östra Finlands universitet inklusive Kuopio universitetssjukhus

4940

1090

6030