Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Yliopistokirjastot
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
ÅA - Åbo Akademi

AMK-kirjastot
Metro - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu
Turku amk - Turun ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto
VTT - Teknologian tutkimuskeskus VTT

Yliopistokirjastot
Aalto - Aalto-yliopisto
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
JY - Jyväskylän yliopisto
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
OY - Oulun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaala
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala