Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Webinaariin osallistutaan etäyhteydellä. Ohjeet osallistumiseen lisätään tähän lähempänä.Tarkempia ohjeita osallistumisesta löytyy ohjesivulta: Etäyhteysohjeet

Webinaarit tallennetaan ja ne voi katsoa myös jälkikäteen.

...