Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Agenda:

...

  • mindmap metatiedon kv. asioista
  • muut ohjelmavastuut
  • ehdotus ajankohdaksi: ti 22. lokakuuta Kirjastoverkkopäivien yhteydessä

...

  • huomioitava Kirjastolehden pyyntö julkaisemisesta
  • Puheenvuoro Kuvailun tiedotuspäivään
  • Esimerkki Finnan sotkuisuudesta: Lampaansyöjät

...

  • Ks. ohjelmavastuut

...

Kokousmuistio 11.6.2019

Paikalla: Kaisa Hypén, Ulla Ikäheimo, Mari Isokoski, Tarja Mäkinen klo 13 asti sekä klo 14.20 eteenpäin; Maria Kovero etänä klo 13 eteenpäin, Juha Piukkula klo 10.30 eteenpäin, Tatja Pusa siht., Marja-Liisa Seppälä pj

Kuvailustandardiryhmä päivitti vuoden 2019 toimintasuunnitelmaansa loppuvuoden osalta. Toimintasuunnitelma on nähtävissä tästä (linkki).

Kuvailun tiedotuspäivä pidetään tänä vuonna yksipäiväisenä tiistaina 22. lokakuuta, paikkana Helsingin yliopiston päärakennuksen Pieni juhlasali. Päivän ohjelma käsittelee mm. haku- ja tuotantojärjestelmiä sekä kustantajien, kirjakauppojen ja kirjastojen metatietoyhteistyön tilannetta. Päivään sisältyy myös erityisosio sisällönkuvailun ajankohtaisuuksista. Ohjelma ja esiintyjät tarkentuvat myöhemmin.

Kuvailustandardiryhmä työsti kuvailun roolia suhteessa järjestelmämuutoksiin ja –kokonaisuuteen käsittelevää kuvailumanifestia, joka esitellään kuvailun tiedotuspäivässä. Manifestista laaditaan laajempi artikkeli julkaistavaksi Kirjasto-lehdessä. Manifestin työstö jatkuu ryhmän syyskuun kokouksessa.

Ryhmä alkoi työstää kuvailijan työnkuvaa ja sen muutoksia havainnollistavaa ajatuskarttaa. Myös kartan työstö jatkuu syyskuun kokouksessa. Ajatuskartta on tarkoitus esittää Kuvailun tiedotuspäivässä 22. lokakuuta.

Ryhmä jatkoi tulevan RDA-tekstin läpikäyntiä nomenin ja sen sovellusprofiilin osalta. Tähänastiset nomenin linjaukset näkee osoitteesta https://www.kiwi.fi/x/l4V7Bg.

Kuvailustandardiryhmän syksyn 2019 kokouspäivät ovat

13. syyskuuta, 15. lokakuuta, 12. marraskuuta sekä 10. joulukuuta.