Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Taltioimiseen liittyvät vuodet

KUMEA: Esitystallenteissa esityksen taltiointia koskevat tiedot kuten esityksen aika, äänitys tai kuvausaika laitetaan kenttiin 033 ja518

...