Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

KUVAILEVAN METATIEDON ASIANTUNTIJARYHMÄN KOKOUS

Aika: 7.5.2019 klo 10.10-15.30
Paikka: Suomen Kirjastopalvelu
Läsnä: Pia Backman (Åbo Akademis Bibliotek), Ville Huhtala (Helsingin yliopiston kirjasto), Katja Hyvärinen (Itä-Suomen yliopiston kirjasto), Ulla Ikäheimo (Kansalliskirjasto), Sirpa Janhonen (Varastokirjasto, puheenjohtaja), Minna Kantanen (Kansalliskirjasto, sihteeri), Sini Neuvonen (Espoon kaupunginkirjasto), Silja Saarikoski (Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjasto), Anne-Mari Salmela (Turun yliopiston kirjasto), Jaana Uurasjärvi (Eduskunnan kirjasto), Anna Viitanen (Turun kaupunginkirjasto) ja Kiti Vilkki-Eriksson (Kansalliskirjasto)
Kutsuttuina asiantuntijoina: Anneli Renfors (Suomen kirjastopalvelu), Minttu Hurme (Kansalliskirjasto)
Poissa: 

Table of Contents

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin.

2. Ilmoitusasiat

Kansalliskirjaston kirjastojärjestelmä vaihtuu Voyagerista Kohaan alkusyksystä. Kansalliskirjaston tuleva Koha-tietokanta on nimeltään Fikka. Fikkassa yhdistyvät Fennican, Violan ja Kansalliskirjaston Helka-kokoelman tietokannat. Samalla Fennican ja Violan omat OPACit poistuvat käytöstä ja Kansalliskirjasto Finna https://kansalliskirjasto.finna.fi/ toimii toimii kaikkien kolmen tietokannan hakukäyttöliittymänä.

Menneitä tapahtumia:

Tulevia tapahtumia:

  • Kirjastoverkkopäivät 22.- 24.10.2019viikolla 43

3. MARC 21 -sovellusohje


3.1. Suhdetermit tekijä-teos-viittauksissa

Päätettiin luopua roolitermien merkitsemisestä tekijä-teos-viittauksissa 7XX-kentissä.

ESIMERKKI

100 1# ‡a Rönkä, Matti, ‡e kirjoittaja.
245 10 ‡a Kahden maan kulkija / ‡c Matti Rönkä.
500 ## ‡a Teokset julkaistu aiemmin erikseen.
505 00 ‡t Isä, poika ja paha henki -- ‡t Tuliaiset Moskovasta -- ‡t Väärän maan vainaja.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Rönkä, Matti. ‡t Isä, poika ja paha henki.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Rönkä, Matti. ‡t Tuliaiset Moskovasta.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Rönkä, Matti. ‡t Väärän maan vainaja.
Aiemmin 700 kenttään merkittiin mukaan osakenttä "‡e kirjoittaja"
Muusa ohjeistaa musiikkiaineistojen osalta osakentän käytöstä
Melindaa korjataan massakorjauksilla, mutta näitä voi korjata Melindasta, kun huomaa näitä tietueissa.

 3.2. Sovellusoppaan tekstin tarkistaminen ja päivittäminen 

...

Jatkettiin keskustelua kiinteämittaisten kenttien kyselyn tuloksista ja päätettiin käydä tulokset läpi aineistoittain seuraavaan kokoukseen mennessä. Kyselyn tuloksia peilataan olemassa oleviin ohjeisiin ja ohjeita tarkennetaan tarvittaessa. Sovittiin työjaosta ja työtavoista. Tarkemmat ohjeet työryhmälle löytyvät työryhmän omalta kiwi-sivulta.

5. Varastotietojen ohje

KUMEAn pöytäkirjasta 20.3.2019: Kirjastojärjestelmien uudistuessa kirjastoilta on tullut toive varastotietueiden ohjeesta, erityisesti kiinteiden kenttien käytöstä. Ulla Ikäheimo käy formaattia ja kirjastojen omia ohjeita läpi ja tekee alustavan ohjeversion toukokuun kokoukseen.

Ulla esitteli alustavan ohjeversion, joka löytyy työryhmän sisäisillä sivuilla. Sovittiin, että työryhmän jäsenet tutkivat ohjeluonnosta ja vertaavat ohjeita oman organisaation käytäntöihin seuraavaan kokoukseen mennessä

7. Voy-cat-lista

 -voyager- 

(error) Ulla, Minttu


6. Kirjastojen kysymyksiä

1) Kysymys: Voyager-yhteistyö loppuu vuoden 2019 lopussa

...

, mitä tapahtuu voy-cat-sähköpostilistalle?

-melinda-kuvailijat? - uusi lista melindaan kuvaileville

-kuinka hoidetaan käytännössä?

-vastuuhenkilö?

(error) Ulla, Minttu

8. Kirjastojen kysymyksiä

...

Tällä hetkellä ei ole tarkka tietoa siitä, miten Voyager-kirjastojen tarpeisiin perustetut voy-alkuiset sähköpostilistat toimivat ensi vuonna. Vaikka Voyager-yhteistyö loppuu, tarvitaan edelleen myös Melindaan liittyviä sähköpostilistoja. Kansalliskirjasto tiedottaa uusista käytännöistä.

 

(error) Ulla, Minttu  - OK?


2) Kysymys: Päivittyvän verkkosivun kuvailu (kiinteämittaiset kentät) ja Finna

Finnan näyttö ei näytä päivittyviä julkaisuja oikein, vaikka olisi kuvailtu oikein Leader ja 008

Saisiko Finnassa nämä korjatuksi?

 

Esimerkki:

Päivittyvän verkkosivun kuvailu (kiinteämittaiset kentät) 

Leader arvot:  07 (i) = päivittyvä julkaisu

008 (21) päivittyvä verkkosivu

Nimeke: Ahvenanmaan itsehallintolain uudistaminen

Finnassa: Jatkuva julkaisu? > vaikka näin ei ole koodattu

Pitäisi olla päivittyvä verkkosivu 008 (21)


Status
subtletrue
colourBlue
titleVASTAUS
  Kysymys lähetetään finna-postiin.

 

 

...

7. Seuraavat kokoukset

Kevätkausi

12.6.2019 klo 10.00-, Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistonkatu 1

...