Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Edellinen kokous: 2019-04-18 Musiikkiaineistojen YSO-konversiosääntöjen suunnittelu kokous 3

Paikka: Pohto

Läsnä: Matias, Tapani, Jarmo, Johanna, Minna, Jaakko, Ilkka, Ulla, Okko

...

 • Finna pystyy käsittelemään lähde- ja kohdekielet kentän 041 perusteella, mutta ominaisuutta hyödyntävää aineistoa ei ole vielä kovinkaan paljon. Tätä fasettia ei ole kytketty päälle yleisessä finna.fi vain joissakin erillisissä finna-liittymissä.
 • Pitää selvittää voiko local-merkintää käyttää Melindassa tai konversiossa
 • PÄÄTÖS:
  • Kaunokki-termien SLM-konversio toteutetaan ja ketjusta poistetaan Kaunokki-genretermi
 • PÄÄTÖS:
  • muutos kaikkiin sääntöihin;
  • musiikki- ja elokuva-aineiston 650-kentät käydään läpi sääntöjen mukaan
  • 655-kenttä, aineiston tyypistä riippumatta, muutetaan SLMään
  • 650-kentän Kaunokki/Bella-genretermit konvertoidaan SLMään
  • kaikki muut aineistotyypit menevät kirjallisuuskonversiosäännöillä
   • käytetään 008-kenttää apuna muototermien tunnistamisessa
    • 008/34 on erittäin oleellinen ja paljon käytetty jos arvo on a, niin 655 on muistelmat(SLM) ja b ja c on elämänkerrat(SLM)
    • 008/33 samaten
   • konsolipelit voidaan tunnistaa Leaderin avulla 000/06 on m ja 008/26 on g (eli peli) - tällöin 650-kentänkin genresanat voidaan laittaa SLM-termeiksi
   • lautapelit vastaavasti, mutta 000/06 on r ja 008/33 on g
  • aineistojen kattavuus: kahdet säännöt - yhdet musiikki- ja elokuva-aineistoille ja toiset kaikille muille (kirjallisuus, äänikirjat, kartat, pelit, konsolipelit, jne jne)
 • Tutkitaan miten konversiohuomautukset merkitään (583-kenttäänkö) vai tarvitaanko ollenkaan

 

Täydennys projektiryhmän kokouksesta 2.5.2019 (js)

 • Ensimmäiseen päätökseen liittyen projektiryhmässä selvitettiin, että tällainen yksittäisen termin poistaminen ketjusta tekee useimmissa tapauksissa ketjusta torson, joten ketjun kaikki termit tulisi käsitellä. 
 • PROJEKTIRYHMÄN PÄÄTÖS: Edellisen perusteella projektiryhmä pysyy alkuperäisessä suunnitelmassa, jossa ei kosketa kaunokki-sanastoon merkittyihin kenttiin. Kaunokki ketjut voidaan purkaa mahdollisen kaunokki-kauno konversion yhteydessä.