Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

KOHAn valmiita raporttikyselyitä löytyy paljon täältä https://wiki.koha-community.org/wiki/SQL_Reports_Library

KOHA Suomen kyselyitä löytyy täältä: https://tiketti.koha-suomi.fi:83/projects/koha-suomen-dokumentaatio/wiki/Valmiita_SQL-raportteja

Lainaukseen liittyviä kyselyitä

...