Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info
titleJulkaisutyypin tunnistus

Emojulkaisun/kokoomateoksen ISBN dc.relation.isbn-kentässä arvona toimitetun teoksen ISBN-numero TAI OKM-julkaisutyyppi dc.type.okm-kentässä arvo A3, B2 tai D2.

...

Info
titleJulkaisutyypin tunnistus

OKM-julkaisutyyppi dc.type.okm-kentässä arvo A4, B3 tai D3.

 

Contributor, A. (Year). Title of Paper. In A. Editor (Ed.), Paper presented at Title of Conference (pages). Place of Publication: Publisher.

...

 

Artikkeli väitöskirjassa

Note
titleJulkaisutyypin tunnistus

Käytännössä mahdoton erottaa muista kokoomateoksissa julkaistuista artikkeleista? Ehkä kenttäyhdistelmä Opinnäytteen tai julkaisun tekopaikka dc.contributor.organization ja Opinnäytteen taso dc.type.ontasot, jossa arvo Artikkeliväitöskirja?

Author, A. (Date of publication). Title of article. In Title of dissertation (pp. xx-xx). Location: Publisher/University. urn:xxxxxxxxxxxxxxxx

...

Artikkeli e-lehdessä/kausijulkaisussa

Info
titleJulkaisutyypin tunnistus

OKM-julkaisutyyppi dc.type.okm-kentässä arvo A1, A2, B1, D1 tai E1.

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of article. Title of Periodical, volume(issue), xx-xx. urn:xxxxxxxxxxxxxxx

...

Rinnakkaistallennettu artikkeli

Note
titleJulkaisutyypin tunnistus

Käytännössä mahdoton erottaa muista artikkeleista? Pysyvät tunnisteet relation-alkuisissa kentissä voivat olla ainoat erottavat arvot ja se, ettei julkaisulla pitäisi olla dc.identifier.urn (dc.identifier.uri?) -kenttä käytössä.

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of article. Title of Periodical, volume(issue), xx-xx. doi:xxxxxxxxxxxx

...

MetatietoDC-kenttäMuotoilu
Tekijädc.contributor.author

Käänteinen järjestys (Sukunimi, Etunimen 1. kirjain), etunimen 1. kirjaimen perässä piste. Seuraava tekijä erotetaan edellisestä pilkulla ja välilyönnillä TAI pilkku - välilyönti - &-merkki - välilyönnillä. Tekijätiedot loppuvat aina suluissa olevan julkaisuajan jälkeen pisteeseen ja välilyöntiin. Jos tekijöitä on enemmän kuin 8+ → ensimmäiset kuusi tekijää - pilkku - välilyönti - kolme pistettä - välilyönti - viimeinen tekijä - piste.

Kaksiosaiset etunimet: varmistettava, että yhdysviivalla yhdistetyn etunimen molempien nimien ensimmäiset kirjaimet tulevat viitteeseen. Molempien kirjaimien perässä on piste.
Julkaisuvuosidc.date.issuedVuosiluku suluissa, sulkujen perässä piste ja välilyönti.
Nimekedc.titleJos mahdollista, pää- ja alaotsikon erotinta (kaksoispiste) edeltävä välilyönti pois, otsikko loppuu pisteeseen ja välilyöntiin.
Lehden nimeke

dc.ispartofseries /

dc.ispartofjournal

Kursiivilla. Lehden nimi, perässä piste ja välilyönti.
Vuosikertadc.relation.volumeKursiivilla
Lehden numero

dc.relation.numberinseries

dc.relation.issue

Numero suluissa, kiinni vuosikerran numerossa(ilman välilyöntiä), lopussa pilkku ja välilyönti.
Sivunumerotdc.format.pagerangeSivunumerot, loppuun piste ja välilyönti.
Verkko-osoite, URN/DOI

dc.relation.url/uri /

dc.relation.doi /

dc.identifierrelation.urn

Jos verkko-osoite: verkko-osoite kokonaisena, ei loppumerkkiä.  

Jos pysyvä tunniste: tunnisteen lyhenne kokonaan pienellä, erotetaan tunnuksesta kaksoispisteellä, ei loppumerkkiä.

 

E-monografia

Info
titleJulkaisutyypin tunnistus

OKM-julkaisutyyppi dc.type.okm-kentässä arvo C1, D4(?), D5 ja E2.

Author, A. A. (Year). Title of work: Capital letter also for subtitle. Location: Publisher. urn:xxxxxxxxxxxx

...

MetatietoDC-kenttäMuotoilu
Tekijädc.contributor.author

Käänteinen järjestys (Sukunimi, Etunimen 1. kirjain), etunimen 1. kirjaimen perässä piste. Seuraava tekijä erotetaan edellisestä pilkulla ja välilyönnillä TAI pilkku - välilyönti - &-merkki - välilyönnillä. Tekijätiedot loppuvat aina suluissa olevan julkaisuajan jälkeen pisteeseen ja välilyöntiin. Jos tekijöitä on enemmän kuin 8+ → ensimmäiset kuusi tekijää - pilkku - välilyönti - kolme pistettä - välilyönti - viimeinen tekijä - piste.

Kaksiosaiset etunimet: varmistettava, että yhdysviivalla yhdistetyn etunimen molempien nimien ensimmäiset kirjaimet tulevat viitteeseen. Molempien kirjaimien perässä on piste.
Julkaisuvuosidc.date.issuedVuosiluku suluissa, sulkujen perässä piste ja välilyönti.
Nimekedc.title

Kursiivilla. Jos mahdollista, pää- ja alaotsikon erotinta (kaksoispiste) edeltävä välilyönti pois, otsikko loppuu pisteeseen ja välilyöntiin.

HUOM: jos teos kuuluu sarjaan, kirjan nimekettä ei kursivoida.

Painostietodc.description.editionIlmoitetaan vain jos painos on muu kuin 1. painos.
Sarjan nimekedc.relation.ispartofseriesJos julkaisu kuuluu sarjaan, sen nimi tallennetaan suluissa teoksen järjestysnumeron kanssa.
Teoksen numero sarjassadc.relation.numberinseriesJulkaisun järjestysnumero suluissa sarjan nimen ja välilyönnin jälkeen, sulkevan sulun perässä piste ja välilyönti.
Kustannuspaikkadc.publisher.placePaikan nimi, perässä kaksoispiste ja välilyönti.
Kustantaja/Julkaisijadc.publisherKustantajan nimi, perässä piste ja välilyönti.
Verkko-osoite, URN/DOI

dc.relation.url/uri /

dc.identifier.urn /

dc.relation.doi

Jos verkko-osoite: verkko-osoite kokonaisena, ei loppumerkkiä.  

Jos pysyvä tunniste: tunnisteen lyhenne kokonaan pienellä, erotetaan tunnuksesta kaksoispisteellä, ei loppumerkkiä.

 

Väitöskirja

Info
titleJulkaisutyypin tunnistus

OKM-julkaisutyyppi dc.type.okm-kentässä arvo G4 tai G5.

Author, A. A. (Year). Title of dissertation (Doctoral dissertation). https://www.xxxxxxxxxxxxx

...

MetatietoDC-kenttäMuotoilu
Tekijädc.contributor.author

Käänteinen järjestys (Sukunimi, Etunimen 1. kirjain), etunimen 1. kirjaimen perässä piste. Seuraava tekijä erotetaan edellisestä pilkulla ja välilyönnillä TAI pilkku - välilyönti - &-merkki - välilyönnillä. Tekijätiedot loppuvat aina suluissa olevan julkaisuajan jälkeen pisteeseen ja välilyöntiin. Jos tekijöitä on enemmän kuin 8+ → ensimmäiset kuusi tekijää - pilkku - välilyönti - kolme pistettä - välilyönti - viimeinen tekijä - piste.

Kaksiosaiset etunimet: varmistettava, että yhdysviivalla yhdistetyn etunimen molempien nimien ensimmäiset kirjaimet tulevat viitteeseen. Molempien kirjaimien perässä on piste.
Julkaisuvuosidc.date.issuedVuosiluku suluissa, sulkujen perässä piste ja välilyönti.
Nimekedc.title

Kursiivilla. Jos mahdollista, pää- ja alaotsikon erotinta (kaksoispiste) edeltävä välilyönti pois, nimekkeen perään sulkuihin Väitöskrja/Doktorsavhandling/Doctoral dissertation, nimeke loppuu pisteeseen ja välilyöntiin.

HUOM: jos teos kuuluu sarjaan, kirjan nimekettä ei kursivoida.

Sarjan nimekedc.relation.ispartofseriesJos julkaisu kuuluu sarjaan, kirjan nimekettä ei kursivoida, vaan sarjan nimeke on kursiivilla, perässä pilkku ja välilyönti.
Teoksen numero sarjassadc.relation.numberinseriesJulkaisun järjestysnumero kursiivilla, perässä piste ja välilyönti.
Kustantaja/Yliopisto

dc.publisher

dc.contributor.organization

Kustantajan/yliopiston nimi, perään pilkku ja välilyönti.
Kustannuspaikkadc.publisher.placePaikan nimi, perään piste ja välilyönti.
Verkko-osoite, URN/DOI

dc.relation.url/uri /

dc.identifier.urn /

dc.relation.doi

Jos verkko-osoite: verkko-osoite kokonaisena, ei loppumerkkiä.  

Jos pysyvä tunniste: tunnisteen lyhenne kokonaan pienellä, erotetaan tunnuksesta kaksoispisteellä, ei loppumerkkiä.

 

Kokoomateos

Info
titleJulkaisutyypin tunnistus

OKM-julkaisutyyppi dc.type.okm-kentässä arvo C2, D6 tai E3.

Editor, A., Editor, B., & Editor, C. (Eds.) (Year). Title of work. Location: Publisher. doi:xxxxxxxxxxxxxxx

Editor, A. (Ed.) (Year). Title of work. Location: Publisher. urn:xxxxxxxxxxxxx

 

MetatietoDC-kenttäMuotoilu
Toimittaja

dc.contributor.author

dc.contributor.editor

Käänteinen järjestys (Sukunimi, Etunimen 1. kirjain), etunimen 1. kirjaimen perässä piste. Seuraava tekijä erotetaan edellisestä pilkulla ja välilyönnillä TAI pilkku - välilyönti - &-merkki - välilyönnillä. Tekijätiedot loppuvat aina suluissa olevan julkaisuajan jälkeen pisteeseen ja välilyöntiin. Jos tekijöitä on enemmän kuin 8+ → ensimmäiset kuusi tekijää - pilkku - välilyönti - kolme pistettä - välilyönti - viimeinen tekijä - piste. Tekijätietojen perään sulkuihin Toim./Ed./Eds./Red. ja piste ja välilyönti.

Kaksiosaiset etunimet: varmistettava, että yhdysviivalla yhdistetyn etunimen molempien nimien ensimmäiset kirjaimet tulevat viitteeseen. Molempien kirjaimien perässä on piste.
Julkaisuvuosidc.date.issuedVuosiluku suluissa, sulkujen perässä piste ja välilyönti.
Nimekedc.title

Kursiivilla. Jos mahdollista, pää- ja alaotsikon erotinta (kaksoispiste) edeltävä välilyönti pois, otsikko loppuu pisteeseen ja välilyöntiin.

HUOM: jos teos kuuluu sarjaan, kirjan nimekettä ei kursivoida.

Painostietodc.description.editionIlmoitetaan vain, jos painos on muu kuin 1. painos.
Sarjan nimekedc.relation.ispartofseriesJos julkaisu kuuluu sarjaan, kirjan nimekettä ei kursivoida, vaan sarjan nimeke on kursiivilla, perässä pilkku ja välilyönti.
Teoksen numero sarjassadc.relation.numberinseriesJulkaisun järjestysnumero kursiivilla, perässä piste ja välilyönti.
Kustannuspaikkadc.publisher.placePaikan nimi, perässä kaksoispiste ja välilyönti.
Kustantaja/Julkaisijadc.publisherKustantajan nimi, perässä piste ja välilyönti.
Verkko-osoite, URN/DOI

dc.relation.url/uri /

dc.identifier.urn /

dc.relation.doi

Jos verkko-osoite: verkko-osoite kokonaisena, ei loppumerkkiä.  

Jos pysyvä tunniste: tunnisteen lyhenne kokonaan pienellä, erotetaan tunnuksesta kaksoispisteellä, ei loppumerkkiä.