Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Pääkirjaus tapauksissa, joissa kappaleiden säveltäjyydet vaihtelevat
  Sähköpostikeskustelussa on ehdotettu linjausta, että jos kaikilla julkaisun teoksilla ei ole täysin samat (ja sama määrä) säveltäjiä, pääkirjaus tulisi nimekkeelle. Tästä tarvittaisiin virallinen päätös.

 2. 9-osakentän käyttö Melinda-kirjastoissa
  Joko päätetään että 9-osakenttää ei viedä Melindaan, vaan poikkeavat pääkirjausratkaisut tehdään tietokantakohtaisesti, tai että 9-osakentät viedään Melindaan ja Melinda-kirjastoja ohjeistetaan rajoittamaan kentän replikoitumista halutessaan. Jälkimmäisessä tapauksessa olisi syytä laatia jonkinlaiset yleisohjeet, milloin 9-osakenttää käytetään Melindassa.

 3. 130-kentän käyttö ja SLM-sanaston päivitys puuttuvien termien osalta ("elokuvatut esitykset" ja "musikaalit")

 4. Kenttä 348, nuottiaineiston muoto
  Voiko soitonoppaiden osalta käyttää tässä kentässä termiä soitonopas?

 

5 Viola-aineisto Melindaan

Violan nuottiaineistot on ajettu nyt Melindaan ja nuottien kuvailu alkaa heti kun replikointi Voyageriin saadaan toimintaan, viimeistään kesäkuun alussa. Koska Violassa on kuvailtu äänitteiden osakohteet nk. ekspressiomallin mukaan (osakohde voi kiinnittyä moneen emoon), ääntteiden ajaminen Melindaan tapahtuu kahdessa vaiheessa. Yksiemoisten poikasten ja niiden emojen ajot on aloitettu. Tämä tuottaa Melindaan väliaikaisesti vajaita perheitä, jotka ovat käytännössä tuplia Melindassa mahdollisesti olevien täydellisten perheiden kanssa. On suotavaa, että kirjastot eivät täydennä näitä perheitä tai yhdistä niitä toisiin tietueisiin. Moniemoiset osakohteet ajetaan eri säännöillä Melindaan hieman myöhemmin.

Violan yhteisöauktoriteetit ovat Asterissa. Henkilöistä on siirretty iso osa ja ajot jatkuvat kirjain kerrallaan. Teosauktoriteetit ajetaan vielä kesän aikana.

6 Seuraava kokous

Muusan kevätkauden viimeinen kokous pidetään 13.6.2019 klo 13–16 Kansalliskirjastossa.