Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Musiikin asiasanasto MUSA on yhdistetty Yleiseen suomalaiseen asiasanastoon YSAan ja ruotsinkielinen musiikin asiasanasto CILLA vastaavasti Allärsiin. Uusia musiikkitermejä voi ehdottaa YSAn ehdotusjärjestelmällä. Sanastossa olevia termejä ei enää päivitetä. Musiikkikirjallisuuden kuvailussa käytetään YSAn termejä. MUSA poistuu ja CILLA poistuvat käytöstä itsenäisenä sanastona viimeistään siinä vaiheessa, kun YSA yhdistetään YSOon (kesällä 2019).

...