Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Teoksen alanimekkeitä ei merkitä tähän kenttään. Samannimisten teosten identifioimiseksi lisätään tarvittava määre (vuosiluku tms.) päänimekkeen jälkeen sulkuihin. Jos alanimeke on välttämätön teoksen identifioinnin kannalta, se merkitään päänimekkeen jälkeen kaksoispisteellä erotettuna 130/240 osakenttään ‡a.

‡g - Tähän osakenttään merkitään lisätietoja, joita ei voi merkitä muihin osakenttiin.    

...