Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tällä sivulla annetaan ohjeita matkakustannusten laskutuksesta. Sähköinen lasku on laskutuksen ensisijainen muoto.

Sähköinen lasku

Helsingin yliopiston verkkolaskutusosoite:

...