Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

13.45-14.45 Käytännön kuvailutyöhön liittyvien asioiden käsittelyä ja niistä sopimista (yleiskeskustelu ja konsensus): konkreettiset esimerkit etukäteen jakoon

  • Ajanilmaisemien käytännöt – FAST vai aikamääreiden auktorisointi YSOon Ajanilmaisemisen käytännöt (Mirja Anttila alustajana)
  • Teosauktoriteetit: mm. teoslinkitysten siirtäminen teoskuvailuihin  (Jaakko Tuohiniemi alustajana) (esityksen diat)
  • Kiinteämittaisten kenttien kyselyn vastausten käsittely ja jatkojalostaminen (taustaksi tiivistelmä tuloksista) (Satu Niininen alustajana)
  • Translitterointilinjaukset (Katerina Sornova alustajana)

...