Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

VierailijanaAsialista:

  • Tanja Vienonen: Dublin Core -suositus ja sen käyttö julkaisuarkistoissa
  • Tutkimusdatan yhteentoimivuusYhteentoimivuus ja tutkimusdata: tilanne
  • Linjauspäivitykset:
  • Uuden RDA:n läpikäynti: linjaukset, esimerkit ja sovellusprofiilitarpeet
    • Jatketaan RDA-entiteetti-luvun käsittelyä 
  • Muuta?