Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

AFO -

ontologia on saatavilla Kansalliskirjaston finto-palvelussa

Natural resource and environment ontology

AFO-

Natural resource and environment ontology
AFO-

ontologiaa ylläpitävät Luonnonvarakeskus (Luke), Suomen ympäristökeskus (Syke) sekä Helsingin yliopiston kirjasto (HULib). AFO-toimituskunta

AFO

-toimituskunta: Päivi Lipsanen (HULib), Leena Byman (Luke), Elisa Paavilainen (Syke), Simo Riikonen (Syke). Tekninen tuki: Jarmo Saarikko (Kansalliskirjasto)

Blogi

Blog Posts
max3
contentexcerpts

Viimeksi päivitetyt

Recently Updated
typespage, comment, blogpost, spacedesc
max10
hideHeadingtrue
themeconcise

soveltuu sisällönkuvailuun erityisesti luonnonvara- ja ympäristöaloilla (mm. maatalous, metsäala, elintarvikeala, ympäristöala , riistanhoito, kalatalous ja biologia)  

Ontologian käsitteiden kokonaislukumäärään sisältyvät AFO-käsitteiden (n. 6000 kpl) ja kokoelmakäsitteiden (n. 200 kpl) lisäksi myös YSO - Yleisen suomalaisen ontologian käsitteet (n 32000), koska AFO on linkitetty YSOon ja YSO täydentää sitä mm. ylähierarkian Kokoelmakäsitteillä on erityistehtävänsä (ryhmittelevät käsitteet ja koostekäsitteet) eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi kuvailussa tai tiedonhaussa. 

Sanasto on kaksikielinen. Noin 2/3:lla AFO-käsitteistä on käytettävä termi myös englanniksi. Noin puolet AFO-käsitteistä on linkitetty vastaavaan YSO-käsitteeseen ja osalla on vastine myös monikielisessä AGROVOC-sanastossa.  Näissä muissa sanoissa samasta käsitteestä käytettävä termi voi olla muu kuin AFO-ontologiaan valittu käytettävä termi.

AFO-ontologia sisältyy myös YSO:n ja useiden erikoisontologioiden yhdessä muodostamaan KOKO-ontologiaan.

Taustaa

AFO-ontologia perustuu Agriforest-asiasanastoon, jota ylläpiti Helsingin yliopistoon kuuluva Viikin kampuskirjasto vuoteen 2014 saakka.  AFO on alunperin kehitetty Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston johtamassa FinnONTO (2003-2012) -hankkeessa, jonka toteutti Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo).  Sanasto on päivitetty tämän jälkeen Sanastokeskus TSK:n avustuksella.

Sanasto on julkaistu http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ lisenssillä.
Sanasto on ladattavissa Finto.fi palvelusta SKOS  RDF/XML sekä Turtle muodossa.

Katso myös