Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • RDA-uudistuksen myötä kirjojen nimet on päivitetty vastaamaan vuoden 1992 Raamatun suomennosta
  • Kirjojen nimissä ei enää käytetä "Vanha testamentti" & "Uusi testamentti"
  • RDA-toolkitin listaus Raamatun kirjoista vanhentunut; uusin löytyy KUMEAn sivustolta https://www.kiwi.fi/x/t6UmBg

Raamattu, testamentit

6.23.2.5 Pyhät kirjoitukset

...

245 ... En bok om Gamla testamentet
630 04 ‡a Raamattu. ‡p Vanha testamentti.

Raamatun kirjat

6.23.2.9.2 Raamatun kirjat

...

Yleisesti aiheena:
245 ... Apostolien tekojen tulkinnasta ...
630 04 ‡a Raamattu. ‡p Apostolien teot.

Tekstikokonaisuudet

6.23.2.9.6 Kaksi tai useampi Raamattuun kuuluva tekstikokonaisuus

...

ESIMERKKI
130 0# ‡a Raamattu. ‡p Uusi testamentti.
245 10 ‡a Uusi testamentti ja Psalmit.

245 00 ‡a Uusi testamentti ja Psalmit.
730 02 ‡i Sisältää (teos): ‡a Raamattu. ‡p Uusi testamentti, ‡l suomi.
730 02 ‡i Sisältää (teos): ‡a Raamattu. ‡p Psalmien kirja, ‡l suomi.

Katkelma, joka identifioidaan nimekkeellä

6.23.2.9.5.1 Yksittäinen katkelma, joka identifioidaan nimekkeellä

...

Kymmenen käskyä
EI: Raamattu. Kymmenen käskyä
EI: Raamattu. Toinen Mooseksen kirja. Kymmenen käskyä

Katkelma, joka identifioidaan numerolla

6.23.2.9.5.2 Yksittäinen katkelma, joka identifioidaan numeroinnilla

...

  • Raamattu (1992): uusi suomennos
  • Raamattu (1933,38): vanha suomennos
  • Kirjat, luvut, jakeet…

Raamatun kirjojen ryhmät

6.23.2.9.3. Raamatun kirjojen ryhmät

...

Note

HUOM. Merkitään tarkimman mukaan

245 ... Luukas Markuksen kilpailijana ...
630 04 ‡a Raamattu. ‡p Evankeliumit.

630 04 ‡a Raamattu. ‡p Evankeliumi Luukkaan mukaan.
630 04 ‡a Raamattu. ‡p Evankeliumi Markuksen mukaan.

Apokryfiset ja deuterokanoniset kirjat

6.23.2.9.4 Apokryfit ja deuterokanoniset kirjat

...

Luettelo Raamatun kirjoista https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_Raamatun_kirjoista

Apokryfiset kirjat (eivät kuulu Raamattuun)

Apokryfinen kirja on katoliseen kaanoniin tai protestanttisiin apokryfeihin kuulumaton teos. Apokryfiset kirjat, ks. https://fi.wikipedia.org/wiki/Apokryfiset_kirjat

...

→ Teoksen hakumuodossa ei käytetä "Raamattu"

Ekspressiot (versiot)

6.25.1 Perusohjeet uskonnollisen teoksen ekspression muun erottavan ominaispiirteen merkitsemisestä

...

Teos aiheena - vai teos sisältyy?

130 0# ‡a Raamattu. ‡p Vanha testamentti. ‡p 1. Mooseksen kirja, ‡l viro.
245 10 ‡a Esimene Moosese raamat : ‡b Iiobi raamat …
630 04 ‡a Raamattu, ‡l viro.
630 04 ‡a Raamattu. ‡p Vanha testamentti. ‡p Jobin kirja.
630 04 ‡a Raamattu. ‡p Vanha testamentti. ‡p Mooseksen kirjat.

...

(question) Jossain vaiheessa ollut tapana ilmaista sisältyvät Raamatun kirjat 630-kentässä?

YSA, Biblia ja teosauktoriteetit

Info

Käytä aina mieluummin teoksen auktorisoitua hakumuotoa, jos saatavilla. Muutoin esimerkiksi ekspression ilmaus ei ole mahdollista.

...