Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kenttää suositellaan käytettäväksi soveltuvin osin. Ellei sopivaa koodia löydy, käytetään "|| : ei koodattu". Lista musiikinlajeista.

 

mp. 20 Nuottijulkaisun tyyppi

 

Nuottiaineistoissa valitaan sopiva arvo. Suomalaisessa kuvailussa ei käytetä arvoa "k" = laulupartituuri. Äänitteissä arvona on  aina "n" = soveltumaton. Lista nuottijulkaisutyypeistä.

 

mp. 21 Äänet

 

Nuottiaineistoissa valitaan sopiva arvo, äänitteissä arvona aina "n : soveltumaton". Lista äänistä.

 

mp. 22 Kohderyhmä

Kohderyhmä eritellään, kun se ilmenee aineistosta (esim. koulujen oppimateriaalit), muuten valitaan "# : tuntematon tai ei eritelty".

...