Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Mikäli Asiakas haluaa tietoa Uutiskirjeen lähettämistä varten tallennetuista tiedoista tai mikäli Asiakas haluaa tietonsa tietojaan muutettavan tai poistettavan Uutiskirjeen tilaajarekisteristä, hänen tulee ottaa yhteyttä osoitteeseen: kk-kvp-viestinta@helsinki.fi.

...

Osa tarpeellisista henkilötiedoista on peräisin Asiakkaan yhteyshenkilöltä itseltään, jolloin hän vastaa niiden oikeellisuudesta. Jotkut henkilötiedot on saatu  saatu asiakasorganisaatiolta.

Jos Asiakkaan yhteyshenkilö kirjautuu Haka-tunnuksella, käyttäjätunnus, kirjautujan nimi, sähköpostiosoite sekä yhteyshenkilön organisaatioon liittyvät lisätiedot tallennetaan Kansalliskirjaston järjestelmiin.

...