Kokoushuone Koivu, klo 9:30-12

Läsnä: Mikko Lappalainen, Ville Huhtala, Maria Kovero, Päivi Lipsanen, Ulla Ikäheimo, Minttu Hurme, Tarja Mäkinen, Mirja Anttila, Matias Frosterus, Osma Suominen, Maria Forsen (etänä)

Muunnoksen peruskaava

Tietueessa olevat 650/651-kentät, joissa sanastotunnus “ysa” tai “allars”, muunnetaan vastaaviksi 65x-kentiksi, joissa sanastotunnus on “yso” tai “allfo”.

Käsitteen URI ilmaistaan 0-osakentällä.

 

Ennen:

650 7 |a runot |2 ysa


Jälkeen:

650 7 |a runot |2 yso |0 http://www.yso.fi/onto/yso/p24644

 

0-osakentän ylläpito tulisi automatisoida niin, että se poimiutuu mukaan luetteloitaessa. Termimuutokset kohdistetaan 0-osakentän perusteella niin, että tietueissa olevat termit pysyvät ajan tasalla suhteessa YSOon.

Ketjujen muuntaminen

Melindassa noin kolmasosa 650-kentistä, joissa sanastokoodi “ysa” tai “allars”, sisältää asiasanaketjuja.

 

Ehdotus:

 • Puretaan ketjut YSO-konversion yhteydessä.

 • Ketju säilytetään historiallisena tietona X vuotta.

 

Puretun ketjun osat ilmaistaan erillisinä 650/651-kenttinä:

Ennen:

650 7 |a papyrukset |x varhaiskeskiaika |z Bysantti |2 ysa

 

Jälkeen:

650 7 |a papyrukset |2 yso |0 http://www.yso.fi/onto/yso/p21820  
650 7 |a varhaiskeskiaika |2 yso |0 http://www.yso.fi/onto/yso/p12352  
651 7 |a Bysantti |2 yso |0 http://www.yso.fi/onto/yso/xxxxx  

 

(YSOssa ei vielä ole paikkoja, joten siksi Bysantin URI ei vielä ole tiedossa, asia kuitenkin ratkeaa YSO-paikkojen myötä)

 

Melindan kanssa järjestetään kokous, voiko Melinda ottaa kantaa ketjujen/YSOn käyttöön?

 

KUMEAn ja sisällönkuvailuverkoston yhteiskokoukseen (syksyllä 2017) aiheeksi ketjujen käytön lopettaminen YSO-siirtymän yhteydessä. “YSOssa ei käytetä ketjuja”

Monikielisyys bib-tietueissa

Kaikkiin tietueisiin ilmaistaan samat käsitteet 65x-kentissä sekä suomen- että ruotsinkielisin termein. Mahdolliset päällekkäisyydet poistetaan samalla.

 

Ennen:

650 7 |a dikter |2 allars
650 7 |a lyrik |2 allars

650 7 |a runot |2 ysa

 

Jälkeen:

650 7 |a runot |2 yso |0 http://www.yso.fi/onto/yso/p24644
650 7 |a lyriikka |2 yso |0 http://www.yso.fi/onto/yso/p1365

650 7 |a dikter |2 allfo |0 http://www.yso.fi/onto/yso/p24644
650 7 |a lyrik |2 allfo |0 http://www.yso.fi/onto/yso/p1365

 

Automatiikka järjestettävä niin, että molemmat kieliversiot pysyvät mukana kun tietueita lisätään ja muokataan. Käytännössä tämä voisi olla esim. öisin ajettava eräajo.

Seuraavat askeleet

YSO MARC-auktoriteettitietueiksi

YSOsta luodaan kaksi settiä MARC-auktoriteettejä: suomenkielinen (sanastokoodi “yso”) ja ruotsinkielinen (sanastokoodi “allfo” - rekisteröitävä LC:lle!). Molemmissa on samat URIt ja linkitys toisiinsa 700-kentillä.

 • Testataan toimivuutta Alephissa ja Voyagerissa

Laadunarviointityökalu

 • lukee MARC-tiedostoa

 • listaa virheitä

  • ei löydy ysasta/allärsista

  • löytyy ysasta/allärsista korvattuna terminä (jotka osoittavat kahteen eri termiin..?)

  • 648 tai 650y aikamääre ei sisällä numeroita, tai löytyy ysasta

  • 650 sisältää maantietellisen (paitsi z-osakentässä ok)

  • 650z tai 651 sisältää ei-maantieteellisen

  • 650 z-osakenttä kaksi kertaa = pitää esiintyä ketjuna ysassa, tai muuten epäilyttävä

  • 650 kolme z osakenttää = valita

 

Seuraavat kokoukset

 • Kokous ennen 16.6. Kesäjuhlia

 • Aiheena YSO MARC-auktoriteettitietueina

  • Testit/koetietueet valmiiksi ennen kokousta