CSC, Kansallisarkisto ja Kansalliskirjasto solmivat syksyllä 2018 kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on tekoälyn hyödyntämiseen liittyvä yhteistyö sopijapuolten kesken.

Yhteistyöllä edistetään tietojärjestelmien yhteentoimivuutta, ehkäistään päällekkäistä työtä, edistetään avoimuutta sekä sujuvoitetaan yhteisiä rahoitushakuja.

Tarkoitus on ottaa hankkeisiin mukaan muitakin yhteistyökumppaneita.

Kumppanit toteuttavat sopimuksen tavoitteita vuosittaisen toimintasuunnitelman mukaisesti.

 

  • No labels