Aihe: Tekoälykumppanuuden ohjausryhmän kokous

Aika: Maanantai 4.2.2019 klo 15.30-16.55

Paikka: Kansalliskirjaston kokoushuone Pipping. Etäyhteys

Osallistujat:

Ohjausryhmän jäsenet

Päivi Happonen, Kansallisarkisto (estynyt)

Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto

Janne Kanner, CSC

Liisa Savolainen, Kansalliskirjasto (PJ)

Projektiryhmän jäsenet

Vili Haukkovaara, Kansallisarkisto

Miia Herrala, Kansallisarkisto (Sihteeri)

Aleksi Kallio, CSC (etäyhteydellä)

Heli Kautonen, Kansalliskirjasto

Mikko Lappalainen, Kansalliskirjasto

Muut osallistujat

Klaus Lindberg, CSC

Arto Aniluoto, CSC

1. Kokouksen avaus

Heli Kautonen avasi ohjausryhmän koolle kutsujana kokouksen ja todettiin kokouksen osallistujat. kokouksen osallistujat esittäytyivät toisilleen.

2. Järjestäytyminen

Kumppanuussopimusta laadittaessa 30.10.2018 kumppaniorganisaatiot nimesivät jäsenensä tähän ohjausryhmään. Sopimus määrittelee ohjausryhmän tehtäväksi "seurata sopimuksen mukaisten yhteistyömuotojen toteutumista, ja linjata yhteistyön kehittämistä yhteistyön tavoitteita ja periaatteita edistävään suuntaan." Sopimus määrittelee myös ryhmän kokoussykliksi vähintään kolme kokousta vuodessa. Ohjausryhmän koordinointivastuu kiertää.

Kansalliskirjasto on pääsääntöisesti koordinoinut kumppanuuden aloitukseen ja yhteistyön organisoitumiseen liittyvää työtä. Kansalliskirjaston nimeämä yhteyshenkilö Heli Kautonen siirtyy 25.2.2019 lähtien toisen työnantajan palvelukseen. Kansalliskirjaston yhteyshenkilönä tekoälykumppanuuden toteuttamisessa jatkaa Mikko Lappalainen. Todettiin yhteyshenkilön vaihdos.

Ryhmän puheenjohtajaksi vuodelle 2019 valittiin Liisa Savolainen Kansalliskirjastosta. Ohjausryhmä päätti vetovastuun vaihtuvan vuosittain, jolloin myös puheenjohtaja ja projektikoordinaattori valitaan tästä samasta organisaatiosta. Projektikoordinaattorina toimii Mikko Lappalainen Kansalliskirjastosta. Kokouksien sihteerinä toimii Miia Herrala Kansallisarkistosta.

3. Yhteistyöstä viestintä avoimilla verkkosivuilla

Tekoälykumppanuudelle on perustettu avoin verkkosivusto Kansalliskirjaston ylläpitämälle wiki-alustalle: https://www.kiwi.fi/x/tYZWBg, johon on muokkausoikeudet projektiryhmään kuuluvilla henkilöillä. Siirrettiin toiminnan kuvaus sivuston etusivulle.

Ohjausryhmä keskusteli sivuston profiloinnista, mutta todettiin että toistaiseksi sinne sijoitetaan esimerkiksi kokousmuistiot ja tapahtumatiedotteet, sekä yleistä tietoa yhteistyön tavoitteista. Kun yhteistyö etenee, niin sivuston sisältöjä voidaan tarkentaa.

Hyväksyttiin, että sivusto voidaan linkittää organisaatioiden muille verkkosivuille tai viestintäkanaviin.

4. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Ohjausryhmä käsitteli esitellyn toimintasuunnitelma-taulukon ja kevään 2019 tavoitteiden osalta tehtiin karsintaa. Rahoitushakuja varten tulisi olla sopivia aihioita olemassa yhteisten tarpeiden tunnistamisen kautta ja myös näitä voitaisiin miettiä yhteisissä työpajoissa. Todettiin että osallistuminen RDA-seminaarin oheistoimintaan voisi tapahtua vasta kun tekoäly-yhteistyöstä olisi jo jotain konkreettisia esimerkkejä. FIRI-hakemusta voitaisiin valmistella vasta 2020 kevään hakuun.

Ohjausryhmä hyväksyi muutetun toimintasuunnitelman kevään 2019 osalta. Syksylle 2019 mahdollisesti ajoittuvasta työpaja/seminaaritilaisuudesta ja sen ajankohta- ja sisältötavoitteista käydään vielä keskustelu projektiryhmän valmistelun perusteella seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa. Projektiryhmä valmistelee lisäksi yhteistyön kehittämisen aloitusta.

Toimintasuunnitelman päivitetty versio löytyy kumppanuusyhteistyön kiwi-sivuston suunnitelmat ja raportit kokonaisuuden alta.

5. Muita asioita

Kansallisarkisto kertoi data-analyytikon rekrytoinnistaan. CSC toi esille tuottamansa tekoälykyvykkyyden arvioimisen mallin.

6. Seuraava kokous

Seuraava ohjausryhmän kokous sovittiin pidettäväksi Maanantaina 25.3.2018 klo 15-16.30 Kansalliskirjaston kokoushuone Pipping.

Projektiryhmä valmistelee seuraavan kokouksen asialistan.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.55.

  • No labels