Tapaaminen 13.11.2020

Automaattisen kuvailun verkosto kokoontui 13.11. klo. 12-14 etäyhteydellä.

Tapaamisen agendalla oli:

  • CSC:n esitys Annifin eri algoritmien toiminnasta ja teoriasta niiden taustalla: kalvot 1, 2, 3
  • Annifin kehityksen kuulumiset ja ajankohtaiset asiat: kalvot
  • Seuraava tapaaminen keväällä 2021, järjestelyissä mukana ja esityksiä pitämässä YLE/Kavi

Tapaaminen 14.1.2020

Automaattisen kuvailun verkosto kokoontui 14.1. Klo 13-16  Digi- ja väestötietoviraston tiloissa Lintulahdenkuja 2:ssa.

Automaattisen kuvailun verkosto on aihepiiristä kiinnostuneiden henkilöiden ja organisaatioiden yhteistyöryhmä, joka vaihtaa kokemuksia automaattisen kuvailun hankkeista, menetelmistä ja työkaluista. Kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita verkoston jäseniksi ja osallistumaan tapaamisiin.

Tapaamisen agendalla oli:

  • Suomi.fi:n esitys palvelutietovarastosta, omasta sanastojen käytöstään ja (automaattisen) annotoinnin kehittämistarpeista
  • Keskustelua ja selvitystuloksia Annif-asiasanoittajan käytöstä eri algoritmeilla ja aineistoilla
  • Katsaus Annifin nykytilanteeseen ja tulevaisuuteen

Lisäksi keskusteltiin automaattisen kuvailun verkoston tulevaisuudesta ja seuraavista tapaamisista. Päätettiin järjestää seuraava tapaaminen viimeistään toukokuussa 2020, lisätietoja tarkemmin myöhemmin. Keskustelussa ilmeni myös mielenkiintoa kuulla tarkemmin Annifin eri algoritmien toiminnasta ja teoriasta niiden taustalla. Jatkossa tapaamisia pyritään järjestämään tarpeen vaatiessa ja tilanteen mukaan huomioiden verkostolaisten tarpeet ja uudet kuulumiset.

  • No labels