Julkaisemattoman aineiston valmistamiseen liittyvä paikka.

Tarkemmat tiedot tuotantopaikasta RDA Toolkitissä.


Tiedon merkitseminen

Tuotantopaikan tieto jäljennetään kuvailtavan aineiston tiedonlähteestä.

Jos tiedonlähteessä on mainittu useampia tuotantopaikkoja, merkitään kuvailuun päänimekkeen kielellä oleva ja järjestyksessä ensimmäinen tuotantopaikka.

Tuotantopaikaksi merkitään paikkakunnan nimi sekä laajemman paikan nimi, jos se esiintyy tiedonlähteessä tai jos se on tärkeä paikan identifioimiseksi.

Fiktiivisen tai virheellisen tuotantopaikan todellinen nimi merkitään huomautukseen (huomautus tuotantomerkinnöstä).

Jos tietoa tuotantopaikasta ei ole kuvailtavassa aineistossa, merkitään

  1. muussa tiedonlähteessä esiintyvä tieto
  2. todennäköinen tuotantopaikka ja kysymysmerkki
  3. tuotantopaikka tuntematon.


Ohjeita rinnakkaisesta tuotantopaikasta RDA Toolkitissä.

  • No labels