Ohjeet RDA Toolkitissä

 • RDA-sääntötekstin suomennos:
 • Kansalliset RDA-linjaukset (policy statements):
  • Alkuperäisen RDA:n linjaukset löytyvät Tietolähteet-välilehdeltä ja sääntötekstin yhteydestä lyhenteen (suomalaisten kirjastojen linjaukset) takaa.
  • Uudistuneen RDA:n linjaukset löytyvät Linjaukset-välilehdeltä ja sääntötekstin yhteydestä SL-lyhenteen (suomalaiset linjaukset) alta.
 • Muut ohjeet:

Määritykset RDA Registryssä

 • Entiteettien, elementtien ja elementeissä käytettävien termien määritykset ja tunnisteet
 • Mäppäyksiä (maps) ja kohdentamisia (alignments) eri tietomalleihin
 • Muita linkitettyyn dataan liittyviä määrityksiä.

RDA:han liittyvät työohjeet

 • MARC 21 -formaattipohjaiset sovellusohjeet
  • Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmän (KUMEAn) RDA-sovellusohje
  • Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän (Siskun) Sisällönkuvailuopas
  • Musiikin metatietojen asiantuntijaryhmä (Muusan) Musiikin RDA-sovellusohje
  • Toimijakuvailun asiantuntijaverkoston (Toikun) sovellusohje (uusi versio tulossa)
  • Aineistokohtaiset työohjeet

RDA:han liittyvät sanastot

Muita RDA:ta sivuavia ohjeita Kuvailusääntöpalvelun sivuilla

 • Kansainväliset kuvailun periaatteet
 • Mappauksia tietomallien välillä


Kuvailusääntöpalvelun palveluosoite

[email protected]

 • No labels