RDA-koulutukset keskittyvät vuonna 2023 uudistuneen RDA Toolkitin esittelyyn eri aineistotyyppien kuvailutapausten kautta. Tavoitteena on tehdä tutuksi käytännön sovellusohjeisiin vaikuttavien sääntöjen keskeiset sisällöt. Koulutus toteutetaan huhtikuun ja joulukuun välisenä aikana seuraavasti:

  • Neljässä verkkotallenteessa esitellään yhden tai useamman aineistotyypin RDA-ohjeet.
  • Tallenteiden julkaisun jälkeen Kansalliskirjaston kuvailusääntöpalvelu järjestää kyselytunnin, johon pyydämme etukäteiskysymyksiä videoilla esitellyistä aiheista. Kyselytunnit ovat kaikille avoimia verkkotilaisuuksia, jotka myös tallennetaan.

RDA:n esittelevät koulutukset eivät ole varsinaisia kuvailukoulutuksia; esittelyjen kohderyhmänä ovat jo kuvailua osaavat henkilöt. Esittelyt tukeutuvat ns. soveltamisprofiileihin, jotka ovat listauksia tietyn aineistotyypin keskeisistä elementeistä ja niihin liittyvistä määrityksistä. Soveltamisprofiilit toimivat lähtöpisteinä ja pikaohjeina RDA Toolkitin ohjeistuskokonaisuuteen. Katso soveltamisprofiilit täältä.


AiheJulkaisuajankohtaDiatTallenneKesto
Tekstiaineiston kuvailuhuhtikuuTekstiaineiston kuvailu (PDF)video 30 min
Kokoelman kuvailuhuhtikuuKokoelmien kuvailu uudistuneiden RDA-kuvailusääntöjen mukaan (PDF)video30 min
Kyselytunti tekstiaineiston ja kokoelman kuvailusta
Zoom-tapaaminen 9.5. klo 11.15-11.45
toukokuuKyselytunti tekstiaineistojen ja kokoelmien kuvailusta (PDF)video37 min
Videotallenteiden ja videopelien kuvailutoukokuuVideotallenteiden kuvailu (PDF)video21 min
Diakronisten teosten kuvailutoukokuuDiakronisten teosten kuvailu (PDF)video16 min
Karttojen kuvailusyyskuuKarttojen kuvailu (PDF)video16 min
Musiikin (esitetyn musiikin ja nuottien) kuvailusyyskuuMusiikin kuvailu (PDF)video26 min
Koostemaisten aineistojen (aggregaattiaineistojen) kuvailumarraskuuKoostemaisten aineistojen (aggregaattiaineistojen) kuvailu (PDF)video19 min
Äänikirjojen kuvailumarraskuuÄänikirjojen kuvailu (PDF)video31 min
  • No labels