Aineiston kustantamiseen ja julkaisemiseen liittyvä aika.

Tarkemmat tiedot julkaisuajasta RDA Toolkitissä.

Julkaisuaika on pakollinen, kun kuvaillaan suppealla tai laajalla tasolla.


Tiedon merkitseminen

Julkaisuajan tieto jäljennetään kuvailtavan aineiston tiedonlähteestä.

Jos julkaisuaika esiintyy tiedonlähteessä useamman kalenterin mukaan, vain kuvailevan yhteisön käyttämä kalenteri huomioidaan.

Kronogrammin muodossa oleva tieto merkitään kronogrammin sijaan numeroina (kuvailevan yhteisön käyttämän kirjoitusjärjestelmän ja kalenterin mukaisesti). Osoitetaan, että tieto on otettu manifestaation ulkopuolelta hakasuluilla.

Kuvitteelliseksi tai virheelliseksi tiedetty julkaisuaika merkitään kuvailuun. Oikea julkaisuaika merkitään huomautukseen (huomautus julkaisumerkinnöstä).

Jos julkaisuaika ei ole tiedossa, se arvioidaan.

 • Julkaisuajaksi voidaan merkitä todennäköinen vuosi, jonka perään merkitään kysymysmerkki.
 • Jos sitä ei pystytä arvioimaan, merkitään "julkaisuaika tuntematon".
 • Suomalaisissa kirjastoissa pyritään välttämään julkaisuajan merkitsemistä tuntemattomaksi julkaisuajan puuttuessa:
  • Copyright-vuotta vastaava vuosi voidaan merkitä hakasuluissa julkaisuajaksi, jos sen voidaan olettaa vastaavan julkaisuaikaa.
  • Jakeluaikaa vastaava vuosi voidaan merkitä hakasuluissa julkaisuajaksi, jos sen voidaan olettaa vastaavan julkaisuaikaa ja jos muuta aikaa ei ole mainittu aineistossa.
  • Valmistusaikaa vastaava vuosi voidaan merkitä hakasuluissa julkaisuajaksi, jos sen voidaan olettaa vastaavan julkaisuaikaa ja jos muuta aikaa ei ole mainittu aineistossa.
  • Legal deposit -vuotta vastaava vuosi voidaan merkitä hakasuluissa julkaisuajaksi, jos sen voidaan olettaa vastaavan julkaisuaikaa ja jos muuta aikaa ei ole mainittu aineistossa.


Aineistokohtaiset merkitsemisohjeet

Edelleen ilmestyvän jatkuvan aineiston  (esim. sarjojen, lehtien, päivittyvien aineistojen ja moniosaisten monografioiden) julkaisuajaksi merkitään ensimmäisen osan julkaisuaika. Jatkuvan aineiston, joka ei enää ilmesty, julkaisuajaksi merkitään sekä ensimmäisen että viimeisen osan julkaisuajat.

Jatkuvan aineiston (esim. sarjojen, lehtien, päivittyvien aineistojen ja moniosaisten monografioiden) ensimmäisen ja viimeisen osan julkaisuaika erotetaan toisistaan väliviivalla. 

 • Väliviivaa käytetään myös silloin, kun toinen näistä julkaisuajoista puuttuu, esim. - 2023 (kun ensimmäisen osan julkaisuaika ei ole tiedossa).
 • No labels