Aineiston jakelemiseen liittyvä aika.

Tarkemmat tiedot jakeluajasta RDA Toolkitissä.


Tiedon merkitseminen

Jakeluajan tieto jäljennetään kuvailtavan aineiston tiedonlähteestä.

Jos jakeluaika esiintyy tiedonlähteessä useamman kalenterin mukaan, vain kuvailevan yhteisön käyttämä kalenteri huomioidaan.

Kronogrammin muodossa oleva tieto merkitään kronogrammin sijaan numeroina (kuvailevan yhteisön käyttämän kirjoitusjärjestelmän ja kalenterin mukaisesti). Osoitetaan, että tieto on otettu aineiston ulkopuolelta hakasuluilla.

Kuvitteelliseksi tai virheelliseksi tiedetty jakeluaika merkitään kuvailuun. Oikea jakeluaika merkitään huomautukseen (huomautus jakelumerkinnöstä).

Jos jakeluaika ei ole tiedossa, se arvioidaan.

  • Jakeluajaksi voidaan merkitä todennäköinen vuosi, jonka perään merkitään kysymysmerkki.
  • Jos jakeluaikaa ei pystytä arvioimaan, merkitään "jakeluaika tuntematon".


Aineistokohtaiset merkitsemisohjeet

Edelleen ilmestyvän jatkuvan aineiston  (esim. sarjojen, lehtien, päivittyvien aineistojen ja moniosaisten monografioiden) jakeluajaksi merkitään ensimmäisen osan jakeluaika. Jatkuvan aineiston, joka ei enää ilmesty, jakeluajaksi merkitään sekä ensimmäisen että viimeisen osan jakeluajat.

Jatkuvan aineiston ensimmäisen ja viimeisen osan jakeluaika erotetaan toisistaan väliviivalla. 

  • Väliviivaa käytetään myös silloin, kun toinen näistä jakeluajoista puuttuu, esim. - 2023 (kun ensimmäisen osan jakeluaika ei ole tiedossa).


  • No labels