UDC Consortium on julkaissut luokituksen nimellä UDC Summary, suomeksi Supistettu UDK.

Supistettu monikielinen Universal Decimal Classifcation - UDC Summary (UDCS)  sisältää noin 2600 luokkaa, jotka UDC toimitus on valikoinut UDC Master Reference File (UDC MRF) tietokannasta vuonna 2011. MRF sisältää yli 70.000 luokkaa. Valikoima sisältää pääluvut, yleislisäluvut sekä erikoislisäluvut ja edustaa tasaisesti kaikkia tiedon alueita, joita UDC skeema käsittää. UDK päivitetään vuosittain ja Supistettu UDK edustaa aina ajantasaista versiota.

Supistettu UDK toimii monikielisessä tietokannassa, jonka rakenne perustuu MRF tietokantaa ja siten on edustava otos koko tietokannasta. Sitä voidaan käyttää UDK:n koulutukseen, tutkimukseen, sekä sisällönkuvailun ja tiedonhaun tukena eri organisaatioissa.  UDC Konsortio ylläpitää luokituksen tietokantaa ja verkkopalvelua taatakseen tiedon laadun ja tasapuolisen jakelun.  Huomattavaa on, että supistetun UDK:n luokkien huomautukset, esimerkit ja muut kommentit ovat paikoitellen erilaisia kuin UDK:n laajemmissa versioissa ml. MRF.

Käännökset

Supistetun UDK:n tavoittteena on kääntää se niin monelle kielelle kuin mahdollista sekä lisäksi linkittää se muihin tietojärjestelmiin, jotka ovat vapaasti saatavilla erilaisisa standardoidussa tietomuodoissa.  Vuodesta 2011 alkaen Supistettu UDK on ollut saatavilla linkitettynä datana (SKOS). Alkuperäisen datan rikastaminen uusilla kielillä ja linkityksillä perustuu erilaisten eri puolilla maailmaan sijaitsevien käyttäjäryhmien vapaaehtoiseen panostukseen.

Supistetun UDK:n kattava suomenkielinen käännös on tehty suoraan englanninkielisesti versiosta.  Siinä on 3571 luokkaa tai huomautusriviä, joista noin 900 oli kokonaan uusia käännöksiä, joita ei ollut UDK:n aikaisemmissa suomenkielisissä versioissa. Kaikkiaan muuttuneita rivejä oli yli 2600. Käännös valmistui kesäkuussa 2018 ja julkaistiin UDC Summary verkkopalvelussa heinäkuussa 2018.  Käännöstä on tehnyt joukko eri alojen kirjastojen tietoasiantuntijoita yhteistyössä ja Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän UDK-työryhmän ohjauksessa.

Julkaisun jälkeen Supistettu UDK liitetään Finto-palveluun saataville kolmekielisenä versiona (suomi, ruotsi ja englanti).

Luonnos on nähtävissä julkaisuun asti osoitteessa http://dev.finto.fi/udcs/en/

Tilastoa

Kaikki seuraavat kentät on nyt käännetty suomeksi eli kattavuus on 100%.  Voit myös tarkastella muiden kielien käännöstilannetta.

Kenttäkpl
Caption2664
Including698
Scope Note110
Application Note97
Examples106


Käyttöehdot

Supistetun UDK:n tekijänoikeudet kuuluvat UDC Consortium organisaatiolle ja se julkaistiin alunperin lokakuussa 2009 Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 lisenssillä. Tämä lisenssi oikeuttaa kopioimaan ja uudelleen käyttämään Supistettua UDK:ta edellyttäen, että alkuperä mainitaan. Jokainen uudelleen jaettu versio pitää jakaa samalla lisenssillä.

UDC Summary toimituskunta

Päätoimittaja: Aida Slavic (UK)

Apulaistoimittajat: Gerhard Riesthuis (Alankomaat), Jiri Pika (Sveitsi)

Verkkopalvelun käyttöliittymä ja tietokantasuunnittelu: Chris Overfield (UK)

Suomenkielisen käännöksen: toimittaja: Jarmo Saarikko

Viittaukset

Multilingual Universal Decimal Classification Summary (UDCC Publication No. 088) 
© UDC Consortium, 2013
Released for use and distribution under the Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 license
UDC Consortium , PO Box 90407, 2509 LK The Hague, The Netherlands, email: mail@udcc.org

 

Lisätietoja voi kysyä sisällönkuvailun asiantunijaryhmästä tai Finto-palvelusta: finto-posti @ helsinki.fi.