Kuvailtavan aineiston käsittelemät muut aiheetMilloin aihe tallennetaan?

Aihe tallennetaan, mikäli sen merkitsemistä pidetään tarpeellisena.

Huomaa: tässä käsitellään muut aiheen kuvailun osa-alueet kuin numeerisesti määritelty aika (7. Aiheena aika), todellinen paikka (8. Aiheena paikka) sekä yksittäiset, nimetyt henkilö (3. Aiheena henkilö), yhteisö (4. Aiheena yhteisö), tapahtuma (5. Aiheena tapahtuma) ja teos (6. Aiheena teos). Näille on oppaassa omat lukunsa. Myös aineiston luomisajalle (11. Luomisaika) ja luomispaikalle (12. Luomispaikka), aineistossa käytetyille menetelmille (10. Kuvailtavassa aineistossa käytetyt tutkimusmenetelmät) sekä aineiston lajityypille/muodolle (1. Lajityyppi/muoto) ja kohderyhmälle (2. Kuvailtavan aineiston kohderyhmä) on oppaassa omat lukunsa.


Missä muodossa aihe tallennetaan?

Kuvailtavassa aineistossa käsitelty aihe tallennetaan luokituksina ja/tai auktorisoitujen asiasanastojen ja ontologioiden termeinä. 


Täsmentäviä ohjeita Marc 21 -formaatissa käytettävistä aiheen ilmaisevista kentistä

Kuvailtavan aineiston käsittelemä aihe voidaan tallentaa seuraaviin Marc 21 -formaatin kenttiin:

050  Kongressin kirjaston luokitus  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

060  National Library of Medicinen luokitus  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

072  Aihealuekoodi  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

080  Yleinen kymmenluokitus  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

082  Deweyn luokitus  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

084  Muu luokitus  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttiin tallennetaan aihetta kuvaavat luokat tavanomaiseen tapaan luokitusten omia ohjeita ja Marc 21 -formaattia noudattaen.

650  Kontrolloidun asianaston asiasana  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttään tallennetaan aihetta kuvaavat asiasanat sanastojen omia ohjeita ja Marc 21 -formaattia noudattaen. Kentän 1. indikaattorilla voidaan ilmaista, kuinka keskeinen käytetty asiasana on koko kuvailtavan aineiston kannalta.

651  Maantieteellinen nimi asiasanana (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttään tallennetaan fiktiiviisiä paikkoja kuvaavat hakutiedot.

653  Kontrolloimaton hakutermi  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä ei suosittele käyttämään kontrolloimattomia termejä, vaan ensisijaisesti vakiintuneita asiasanastoja (ks. tämän oppaan johdanto).

Ketjutusta käyttävien asiasanastojen osalta aihetta kuvailevia asiasanoja voi esiintyä myös kentissä 600, 610, 611, 630, 647 ja 651.


Esimerkkejä

Esimerkeissä on mukana vain ne kentät, jotka sisältävät aiheen luokituksina tai asiasanoina. Huomautukset ovat kursiivilla ja vertailun vuoksi esitetyt Kongressin kirjaston asiasanaston ja MeSH:n asiasanat ruskealla värillä.


Kung-Jong Luin kirja Binary Data Analysis of Randomized Clinical Trials with Noncompliance. Aiheena .

050 00  |a  RAM301.27  |b  .L85 2011     (LCC:n luokka "Therapeutigs. Pharmacology—Drugs and their actions—Research. Experimental pharmacology. Drug development—Clinical trials")

060 14  |a  QV 771.4     (NLM:n luokka "Drug Standardization. Pharmacognosy. Medicinal Plants—Standardization and evaluation of drugs—Clinical trials")

080 #_  |a  [aiheenmukainen UDK-luokka]  |2  [luokituksen painoksen numero, ks. Liite 1: Lisäohjeita luokitusten merkitsemiseen]

082 00  |a  615.5072/4  |2  22     (DDC:n luokka "Technology—Medicine & health—Pharmacology and therapeutics—Therapeutics—Research—Experimental research")

084 __  |a  59.43  |2  ykl     (YKL:n luokka "Luonnontieteet. Matematiikka. Lääketiede—Lääketiede. Terveydenhoito—Hoitomenetelmät—Lääkehoito. Lääkeaineoppi")

520 __  |a  This book provides a systematic and organized approach to analyzing data for a RCT with noncompliance under the most frequently-encountered situations, including parallel sampling, stratified sampling, cluster sampling, parallel sampling with subsequent missing outcomes, and a series of dependent binomial sampling for repeated measurements.

650 #7  |a  kliiniset kokeet  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p29760

650 #7  |a  lääkehoito  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p10851

650 #7  |a  lääkkeet  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p1077

650 #7  |a  testausmenetelmät  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p26360

650 #7  |a  tilastomenetelmät  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p3127

. . .

650 #7  |a  kliniska prövningar  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p29760

650 #7  |a  mediciner  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p1077

650 #7  |a  medicinering  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p10851

650 #7  |a  statistiska metoder  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p3127

650 #7  |a  testmetoder  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p26360

. . .

650 _0  |a  Clinical trials  |x  Statistical methods.

650 _0  |a  Drugs  |x  Testing  |x  Statistical methods.

650 12  |a  Randomized Controlled Trials as Topic  |x  methods.

650 22  |a  Medication Adherence.

650 22  |a  Statistics as Topic  |x  methods.


Karl Flodinin ja Otto Ehrströmin elämäkerta Richard Faltin och hans samtid.

050 00  |a  ML410.F218  |b  F5     (LCC:n luokka "Literature on music—History and criticism—Biography—Individual. By subject of the biography, A-Z—Faltin, Richard, 1835-1918")

072 _7  |a  52  |2  kkaa     (Kokoelmakartan aihealueryhmä "Historia")

072 _7  |a  89  |2  kkaa     (Kokoelmakartan aihealueryhmä "Musiikki")

072 _7  |a  ML  |2  lcco     (LC Classification Outlinen aihealueryhmä "Literature on music", joka kattaa musiikin historian, filosofian, psykologian, sosiologian yms.)

080 1_  |a  929:78.07  |x  [muut näkökulmat]  |2  [luokituksen painoksen numero, ks. Liite 1: Lisäohjeita luokitusten merkitsemiseen]     (UDK:n luokka "Geography. Biography. History—Biographical studies. Genealogy. Heraldry. Flags—Biographical studies : The arts. Recreation. Entertainment. Sport—Music—Occupations and activities associated with music")

082 04  |a  780.92  |a  B  |2  23     (DDC:n luokka "Arts & recreation—Music—Biography")

084 __  |a  78.991  |2  ykl     (YKL:n luokka "Taiteet. LiikuntaMusiikkiMusiikin historiaHenkilöhistoriaLänsimaisen taidemusiikin edustajat")

650 #7  |a  henkilöhistoria  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p2718     (aineiston yleisen lähestymistavan kattava asiasana)

650 #7  |a  kapellimestarit  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p5326     (aineiston käsittelemän kohdehenkilön yleisempi kuvailu henkilön ammatin perusteella)

650 #7  |a  musiikkipedagogit  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p24416     (sama)

650 #7  |a  säveltäjät  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p2353     (sama)

650 #7  |a  urkurit  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p8661     (sama)

650 #7  |a  suomensaksalaiset  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p25814     (aineiston käsittelemän kohdehenkilön yleisempi kuvailu henkilöä kuvaavan muun keskeisen seikan perusteella)

650 #7  |a  musiikinhistoria  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p14569     (aineiston käsittelemien aiheiden laajempi konteksti)

650 #7  |a  personhistoria  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p2718 

650 #7  |a  kapellmästare  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p5326

650 #7  |a  musikpedagoger  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p24416

650 #7  |a  organister  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p8661

650 #7  |a  kompositörer  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p2353

650 #7  |a  tyskar i Finland  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p25814

650 #7  |a  musikhistoria  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p14569

650 #0  |a  Musicians  |z  Finland  |v  Biography.


John Clementsin elämäkerran Mannerheim: President, Soldier, Spy suomennos Mannerheim: presidentti, sotilas, vakooja. Aiheena vapaaherra Carl Gustaf Emil Mannerheimin (1867–1951) henkilöhistoria.

050 14  |a  DL1067.5.M36  |b  C54139 2009     (LCC:n luokka "History of Northern Europe. Scandinavia—Finland—History—By period—Modern, 1523-—20th century—Biography—Individual, A-Z—Mannerheim, Carl Gustaf, friherre, 1867-1951")

080 #_  |a  929:[aiheenmukainen UDK-lisäluokka]  |x  Mannerheim, C. G. E.  |2  [luokituksen painoksen numero, ks. Liite 1: Lisäohjeita luokitusten merkitsemiseen]

082 04  |a  948.97/03/092  |2  22     (DDC:n luokka "History & geography—History of Europe—Scandinavia and Finland—Denmark and Finland—Finland—1917-1999—Biography")

084 __  |a  99.13  |2  ykl     (YKL:n luokka "Historia—Henkilö- ja sukuhistoria—Elämäkerrat. Muistelmat—Yhteiskuntaelämän, kasvatuksen ja maanpuolustuksen edustajat")

650 #7  |a  henkilöhistoria  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p2718

650 #7  |a  presidentit  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p17598

650 #7  |a  upseerit  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p789

650 #7  |a  marsalkat  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p19657

650 #7  |a  tutkimusmatkat  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p13428

650 #7  |a  tiedustelu  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p13152

650 #7  |a  personhistoria  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p2718

650 #7  |a  marskalkar  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p19657

650 #7  |a  officerare  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p789

650 #7  |a  presidenter  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p17598

650 #7  |a  forskningsresor  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p13428

650 #7  |a  spaning  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p13152

650 #0  |a  Soldiers  |z  Finland  |v  Biography.

650 #0  |a  Presidents  |z  Finland  |v  Biography.

650 #0  |a  Russo-Japanese War, 1904-1905.

650 #0  |a  Russo-Finnish War, 1939-1940.

651 _0  |a  Finland  |x  History  |y  20th century.


Toivo Pekkasen Isänmaan ranta: romaani. Aiheena paperitehtaan lakko ja sen vaikutus kotkalaiseen perheeseen.

650 #7  |a  lakot  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p16534

650 #7  |a  perheet  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p4363

650 #7  |a  paperityöntekijät  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p26476

650 #7  |a  sosiaalinen kerrostuneisuus  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p2510

650 #7  |a  sosiaaliset vaikutukset  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p7129

650 #7  |a  työläiset  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p4189

650 #7  |a  strejker |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p16534

650 #7  |a  familjer |2  yos/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p4363

650 #7  |a  pappersarbetare |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p26476

650 #7  |a  social stratifiering |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p2510

650 #7  |a  sociala effekter  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p7129

650 #7  |a  arbetare  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p4189

650 #0  |a  Strikes and lockouts  |x  Wood-pulp industry  |z  Finland  |z  Kotka  |v  Fiction.

650 #0  |a  Families  |x  Effect of strikes and lockouts on  |z  Finland  |z  Kotka  |v  Fiction.

651 _0  |a  Kotka (Finland)  |x  History  |y  20th century  |v  Fiction.


Väinö Linnan romaani Tuntematon sotilas. Aiheena jatkosota (1941–44) suomalaisten rintamamiesten kokemana.

650 #7  |a  jatkosota  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p5943

650 #7  |a  sotakokemukset  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p29560

650 #7  |a  forsättningskriger  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p5943

650 #7  |a  krigserfarenheter  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p29560

610 10  |a  Finland.  |b  Maavoimat  |x  Military life  |v  Fiction.

650 #0  |a  Continuation War, 1941-1944  |v  Fiction.


Michael McCarthyn kirjan Story of the Noah and the Ark suomennos Tarina Nooan arkista. Aihe otsikon mukainen.

050 14  |a  BS658  |b  .M345139 2002     (LCC:n luokka "The Bible—General—Works about the Bible—Auxiliary topics—Bible and science—Special topics—The Deluge")

072 _7  |a  53  |2  kkaa     (Kokoelmakartan aihealueryhmä "Uskonto. Teologia. Uskontotiede")

082 04  |a  222/.1109505  |2  21     (DDC:n luokka "Religion—The Bible—Historical books of Old Testament—Pentateuch (Torah)—Genesis—Bible stories, . . .")

650 #7  |a  eläimet  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p2023

650 #7  |a  Nooan arkki  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p25664

650 #7  |a  Raamatun henkilöt  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p9133

650 #7  |a  vedenpaisumus  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p25663

650 #7  |a  bibliska personer  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p9133

650 #7  |a  djur  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p2023

650 #7  |a  Noas ark  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p25664

650 #7  |a  syndaflod  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p25663

650 #0  |a  Noah's Ark  |v  Juvenile literature.


Galantina-yhtyeen levytys Christoph Graupnerin F-duurikonsertosta nokkahuilulle ja jousiorkesterille GWV 323. Ei aihetta, koska ei ole ohjelmamusiikkia eikä laulumusiikkia (jonka sanat voisivat käsitellä jotakin aihetta) eikä tiettävästi ole sävelletty minkään tapahtuman yhteyteen tms.

(ei 650-kenttiä, ks. yllä)


Alan Hackerin ja Richard Burnettin Clarinet Collection -levy. Aiheena klarinetin historia.

650 #7  |a  klarinetti  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p16000     (ei viittaa tässä esityskokoonpanoon, joka tallennetaan 382-kenttään, vaan levyn aiheeseen)

650 #7  |a  klarinett  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p16000

650 #0  |a  Clarinet  |x  History.


Sari Edelsteinin toimittama kirja Nutrition in Public Health.

050 00  |a  RA601  |b  .N84 2018     (LCC:n luokka "Public aspects of medicine—Public health. Hygiene. Preventive medicine—Food and food supply in relation to public health—General works")

060 10  |a  QU 145     (NLM:n luokka "Biochemistry. Cell Biology and Genetics—Nutrition. Vitamins—Nutrition (General or not elsewhere classified)")

072 _7  |a  24  |2  kkaa     (Kokoelmakartan aihealueryhmä "Ravitsemus. Ravitsemisala. Elintarvikeala. Majoitusala. Kotitalous")

072 _7  |a  48.1  |2  kkaa     (Kokoelmakartan aihealueryhmä "Lääketiede")

072 _7  |a  73  |2  kkaa     (Kokoelmakartan aihealueryhmä "Sosiaalipolitiikka. Yhteiskuntapolitiikka. Sosiaaliturva. Asuminen")

080 1_  |a  613.2  |2  2017     (UDK:n luokka "Applied sciences. Medicine. Technology—Medical sciences—Hygiene generally. Personal health and hygiene—Dietetics. Nutrition principles applied to feeding and foods")

082 00  |a  362.17/6  |2  23     (DDC:n luokka "Social sciences—Social problems & social services—Social problems of and services to groups of people—People with physical illnesses—Specific services—Nutritional services")

084 __  |a  59.34  |2  ykl     (YKL:n luokka "Luonnontieteet. Matematiikka. Lääketiede—Lääketiede. Terveydenhoito—Henkilökohtainen terveydenhoito—Ravinto-oppi. Ruokavaliot")

505 00  |t  Applying nutrition science to the public's health /  |r  Carol E. O'Neill & Theresa A. Nicklas --  |t  Nutritional epidemiology : an introduction /  |r  Lisa S Brown & Elisabeth Offenberger --  |t  Creating public policy and advocating for nutrition policies /  |r  Jody L. Vogelzang --  |t  Role of the federal agencies in public health nutrition /  |r  Sari Edelstein --  |t  Community needs assessment /  |r  Elizabeth Metallinos-Katsaras --  |t  Planning and evaluating nutrition services for the community /  |r  Julie M. Moreschi --  |t  Serving those at highest nutritional risk /  |r  Rachel Colchamiro & Jan Kallio --  |t  Intervening to change the public's eating behavior /  |r  Brandy-Joe Milliron & Margaret-Clare Chenault & Dana Dychtwald --  |t  Growing a healthier nation : maternal, infant, child, and adolescent nutrition with an emphasis on childhood overweight / Shortie McKinney --  |t  Importance of public health nutrition programs in preventing disease and promoting adult health /  |r  Marianella Herrera-Cuenca --  |t  Promoting older adult nutrition /  |r  Andrea T.K. Roche --  |t  Providing nutrition services in public health primary care /  |r  Lauren Melnick --  |t  Food security and adequate food access for the public /  |r  David H. Holben --  |t  Safeguarding and securing the food supply /  |r  Rebecca Kahn --  |t  Grant writing in public health nutrition /  |r  Kathleen Cullinen --  |t  Staffing, managing, and leading public health nutrition personnel /  |r  Esther Okeiyi --  |t  Leveraging nutrition education through the public health team /  |r  Deepa Arora --  |t  Networking for nutrition and earning administrative support /  |r  Sharon Gallagher --  |t  Marketing nutrition programs and services /  |r  Debra A. Silverman --  |t  Striving for excellence and envisioning the future /  |r  Jennifer Hughes.     (hakumahdollisuuksien parantamiseksi rakenteistettu sisällysluettelo)

     tai sama rakeinteistamattomana

505 0_  |a  Applying nutrition science to the public's health / Carol E. O'Neill & Theresa A. Nicklas -- Nutritional epidemiology : an introduction / Lisa S Brown & Elisabeth Offenberger -- Creating public policy and advocating for nutrition policies / Jody L. Vogelzang -- Role of the federal agencies in public health nutrition / Sari Edelstein -- Community needs assessment / Elizabeth Metallinos-Katsaras -- Planning and evaluating nutrition services for the community / Julie M. Moreschi -- Serving those at highest nutritional risk / Rachel Colchamiro & Jan Kallio -- Intervening to change the public's eating behavior / Brandy-Joe Milliron & Margaret-Clare Chenault & Dana Dychtwald -- Growing a healthier nation : maternal, infant, child, and adolescent nutrition with an emphasis on childhood overweight / Shortie McKinney -- Importance of public health nutrition programs in preventing disease and promoting adult health / Marianella Herrera-Cuenca -- Promoting older adult nutrition / Andrea T.K. Roche -- Providing nutrition services in public health primary care / Lauren Melnick -- Food security and adequate food access for the public / David H. Holben -- Safeguarding and securing the food supply / Rebecca Kahn -- Grant writing in public health nutrition / Kathleen Cullinen -- Staffing, managing, and leading public health nutrition personnel / Esther Okeiyi -- Leveraging nutrition education through the public health team / Deepa Arora -- Networking for nutrition and earning administrative support / Sharon Gallagher -- Marketing nutrition programs and services / Debra A. Silverman -- Striving for excellence and envisioning the future / Jennifer Hughes.

650 #7  |a  kansanterveys  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p452

650 #7  |a  ravitsemus  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p5748

650 #7  |a  ravitsemuspolitiikka  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p451

650 #7  |a  tarvekartoitus  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p24563

651 _7  |a  Yhdysvallat  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p105078

650 #7  |a  behovskartläggning  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p24563

650 #7  |a  folkhälsa  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p452

650 #7  |a  nutritionspolitik  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p451

650 #7  |a  näring (nutrition)  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p5748

651 _7  |a  Förenta staterna  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p105078

650 #0  |a  Nutrition  |z  United States  |v  Handbooks, manuals, etc.

650 #0  |a  Public health  |z  United States  |v  Handbooks, manuals, etc.

650 #0  |a  Nutrition policy  |z  United States  |v  Handbooks, manuals, etc.

650 12  |a  Nutritional Physiological Phenomena.

650 22  |a  Needs Assessment.

650 22  |a  Nutrition Policy.

650 22  |a  Public Health Practice.

650 22  |a  Risk Factors.

651 _2  |a  United States.


Fiktiivinen paikka

Todellinen paikka, ks. oppaan osio 8. Aiheena paikka.


Anu Hukan tuottama ja Marja Pyykön ja Petteri Summasen ohjaama Onnela-televisiosarja, joka sijoittuu kuvitteelliseen Poutaniemi-nimiseen kaupunginosaan Porvoossa.

651 _4  |a  Poutaniemi (Porvoo, Suomi : fiktiivinen paikka)

651 _4  |a  Poutaniemi (Borgå, Finland : fiktiv plats)

Tässä esimerkissä huomioitu vain fiktiivisen paikan kattavat termit.


Jody Revensonin kirjan Harry Potter: Magical Places from the Films suomennos Harry Potter: maaginen maailma: Tylypahka, Viistokuja ja muut ihmeelliset paikat. Aiheena Harry Potter -elokuvien sisältämät fiktiiviset paikat ja yhteisöt.

650 #7  |a  fantasiaelokuvat  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6735

650 #7  |a  elokuvat  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p1235

650 #7  |a  historia  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p1780

650 #7  |a  lavasteet  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p4112

650 #7  |a  fiktiiviset paikat  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p2423

650 #7  |a  fiktiiviset henkilöt  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p1273

650 #7  |a  elokuvaus  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p1616

650 #7  |a  filmatisointi  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p16945

650 #7  |a  fantasiakirjallisuus  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p14840

650 #7  |a  lastenkirjallisuus  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p4742

651 _4  |a  Viistokuja (Lontoo, Iso-Britannia : fiktiivinen paikka)

653 #0  |a  Harry Potter -elokuvat

650 #7  |a  fantasyfilmer  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6735

650 #7  |a  filmer  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p1235

650 #7  |a  historia  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p1780

650 #7  |a  kulisser  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p4112

650 #7  |a  fiktiva platser  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p2423

650 #7  |a  fiktiva personer  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p1273

650 #7  |a  filmning  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p1616

650 #7  |a  filmatisering  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p16945

650 #7  |a  fantasylitteratur  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p14840

650 #7  |a  barnlitteratur  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p4742

651 _4  |a  Diagongränden (London, Storbritannien : fiktiv plats)

653 #0  |a  Harry Potter-filmer

650 #0  |a  Harry Potter films  |v  Handbooks, manuals, etc.  |v  Juvenile literature.

650 #0  |a  Harry Potter films  |x  Miscellanea  |v  Juvenile literature.

650 #0  |a  Witches  |v  Juvenile literature.

650 #0  |a  Wizards  |v  Juvenile literature.

650 #0  |a  Animals, Mythical  |v  Juvenile literature.

650 #0  |a  Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry (Imaginary organization)  |x  Miscellanea  |v  Juvile literature.     (RDA ei kata fiktiivisiä yhteisöjä, joten LCSH:ssa ne on auktorisoitu aihetta kuvaavina asiasanoina)


  • No labels

2 Comments

  1. Kohta: Todellinen paikka, ks. oppaan osio 8. Paikka. > linkki ei toimi.

    1. Linkki korjattu (jostain syystä kommentista ei ollut tullut minulle mitään viestiä, joten en ollut sitä aiemmin huomannut)!